Tartalom - 131. évf. 12. sz. 2000. december
Staar Gyula: A múlt és a jövõ
Nagy Károly: Százéves a kvantumhipotézis
A Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat együttmûködése
Jékely Gáspár: A kromoszómáktól a géntechnikáig, és azon is túl… 
Kölcsönhatások nélkül nincs tudomány. Beszélgetés Gergely János akadémikussal (Kapitány Katalin interjúja) 
Inzelt György: Elektromos áramot vezetõ polimerek. A 2000. évi kémiai Nobel-díj
Fülöp Lajos elismerése 
Németh Géza: Faludyval Dél-Amerikában. Második rész
Ajtay Ferenc: A kolozsvári Házsongárdi temetõben pihenõ természettudósok. Második rész
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Kétyi Iván: A specifikus immunválasz evolúciója
Simonovits András: Harsányi János (1920–2000) 
Csorba F. László: Spinoza férge, avagy: hiszek, hogy érthessek(LEVÉLSZEKRÉNY)
Jékely Gáspár: A gyaurok axiómái, melyben a szerzõ kinyilvánítja a mennyei hurikhoz való jogát(LEVÉLSZEKRÉNY)
Ki mit vesz észre? (Vezeti Radnai Gyula és Horváth Gábor)
Ki tudja? Szerkeszti Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
A Természet Világa 2000. évi tartalomjegyzéke
Feltétlen tisztelettel az Élet iránt. Beszélgetés Korzenszky Richárd bencés szerzetessel (Dürr János interjúja)
Címképünk: Elrugaszkodva (Kármán Balázs és Novák László felvétele)
Mellékletünk: A IX. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei: Szentes Kadosa, Vajda Milán, Nánási Tibor és Dénes Réka írása. A TIT Budapesti Ismeretterjesztõ Társulat diákversenyének gyõztes pályamunkája (Tarnóczky Ádám írása). Az „Év Természetfotósa 2000” pályázat eredményhirdetése.


Vissza az archívumba