TUDOMÁNYTÖRTÉNET

ABONYI IVÁN: A modern fizika vezetõ szelleme. Száz éve született Wolfgang Pauli 229. o. (5. sz.)
AJTAY FERENC: A kolozsvári Házsongárdi temetõben pihenõ természettudósok.
1 rész 486. o. (11. sz.)
2. rész 556. o. (12. sz.)
BAKSA PÉTER: Jedlik Ányos a Természettudományi Közlönyben (18691897) 148. o. (4. sz.)
Czuczor Gergely és Jedlik Ányos szobrot kapott Gyõrben 512. o. (11. sz.)
Bay Zoltán levele Staar Gyulának, a Természet Világa fõszerkesztõjének 348 o. (8. sz.)
BENCZE GYULA: A tudomány Metropolisa LXIII. o. (4. sz.)
HANGA ZOLTÁN: Az állatkertek fejlõdéstörténete 449. o. (10. sz.)
INZELT GYÖRGY: Kétszáz éves Alessandro Volta találmánya 503. o. (11. sz.)
JÉKELY GÁSPÁR: Százéves a genetika. A kromoszómáktól a géntechnikáig, és azon is túl 536. o. (12. sz.)
KÁDÁR ZOLTÁN: Trópusi expedíció kétszáz évvel ezelõtt. Alexander von Humboldt és Aimé Bonpland útja Latin-Amerikában 273. o. (6. sz.)
KISS ELEMÉR: Új Bolyai-zarándokhely Marosvásárhelyen 184. o. (4. sz.)
KOVÁCS LÁSZLÓ: Gábor Dénes, a mérnök-fizikus 311. o. (7. sz.)
KOVÁCS ZOLTÁN: Bay Zoltán, a kísérleti fizika varázslatos mestere 343. o. (8. sz.)
OLÁH VILMOS: Albert Schweitzer, a huszadik század nagy humanistája 372. o. (8. sz.)
SIMONOVITS ANDRÁS: Harsányi János (19202000) 566. o. (12. sz.)
STAAR GYULA: Fénnyel szõtt halhatatlanság. Részlet az 1981-ben Bay Zoltánnal készült interjúból 346. o. (8. sz.)
Tallózás Bay Zoltán lapunkban megjelent cikkeiben. (Az atom, a jövõ energiaforrása, Az ember világa) 344. o. (8. sz.)Vissza