MELLÉKLETÜNK

ezredforduló 1. szám (március)
KOVÁCS FERENC CSETE LÁSZLÓ: Agrárgazdaság az ezredfordulón
GLATZ FERENC: A tudománypolitika célja
VIZI E. SZILVESZTER: Az orvostudomány új útjai
CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ: A demográfia helyzete és feladatai

ezredforduló 2. szám (április)
BERÉNYI DÉNES: Az energiaprobléma
CSATÁRI BÁLINT: Alföld: új alternatívák
KULCSÁR KÁLMÁN: Állam, politika, társadalom
SOMLYÓDY LÁSZLÓ: A mûszaki tudomány Magyarországon

ezredforduló 3. szám (július)
STUMPF ISTVÁN: Az önkormányzatiság egy évtizede és a jövõ
MICHELBERGER PÁL: Közlekedésünk és távlatai az ezredfordulón
VITÁNYI IVÁN: Az életmód, az életvitel, a kultúra és a tudat átalakulása
GLATZ FERENC: Információs társadalom
GYÕRFFY BÉLA: Környezetkultúra, biogazdálkodás, precíziós növénytermesztés
MARX GYÖRGY: Sugárvédelem, környezetfizika

ezredforduló 4. szám (október)
SOMLYÓDY LÁSZLÓ: A magyar vízgazdálkodás fõbb stratégiai kérdései
PONGRÁCZ TIBORNÉ: Termékenység, család, családpolitika
ENYEDI GYÖRGY: A területfejlesztés tudományos megalapozása
BORHIDI ATTILA BERCZIK ÁRPÁD FEKETE GÁBOR JERMY TIBOR MAHUNKA SÁNDOR VIDA GÁBOR: Ökológiai kutatások az ezredfordulónVissza