KÉMIA–BIOKÉMIA

FURKA ÁRPÁD: A kombinatorikus kémia 265. o. (6. sz.)
INZELT GYÖRGY: A 2000. évi kémiai Nobel-díj margójára. Elektromos áramot vezetõ polimerek 545. o. (12. sz.)
KESZEI ERNÕ: Nobel-díj femtokémiai kutatásokért. A kémiai kötések felszakadásának és kialakulásának molekuláris eseményei 7. o. (1. sz.)
NAGY LÁSZLÓ – MASSIMO TROTTA: Tanulhatunk-e a molekuláktól? A mesterséges fotoszintézis megvalósításának lehetõségei 58. o. (2. sz.)
PUCSOK JÓZSEF: Megengedett és tiltott teljesítményfokozás 406. o. (9. sz.)
SZÉKELY KATALIN – GUBICZA LÁSZLÓ – BÉLAFINÉ BAKÓ KATALIN: Van, aki forrón szereti. Termofil mikroorganizmusok és társaik 85. o. (2. sz.)

Apróbb közlemények

A mamut nem kel életre (32. o. 1. sz.), Mirõl árulkodik egy szál haj? (33. o. 1. sz.), Nyomás alatt (130. o. 3. sz.), Nincs más megoldás (130. o. 3. sz.), Fullerénhullámok (178. o. 4. sz.), Növényi kivonat az AIDS ellen (227. o. 5. sz.), Plutóniumveszély (272. o. 6. sz.), Motorgyilkos adalékanyag (322. o. 7. sz.), Állati mágnesség (416. o. 9. sz.), A „molekulatronika” új világa (417. o. 9. sz.), A hírvivõ megsemmisítése (509. o. 11. sz.), Mozgás túlhûtött vízben (562. o. 12. sz.).

Folyóiratszemle

Nanobombák (382. o. 8. sz.).


MÛSZAKI TUDOMÁNYOK

HORVÁTH CZ. JÁNOS: A fehér mûvészet 408. o. (9. sz.)
KOCZKA ZOLTÁN: Folyadékkristályos képernyõ 427. o. (9. sz.)
SZABADVÁRY FERENC: „Mûszaki múltunk legszebb kincsei” 419. o. (9. sz.)
WOLFNER ANDRÁS: „Mesterséges izmok” nanocsövekbõl 44. o. (1. sz.)
Környezetkímélõ mûanyagszintézis 228. o. (5. sz.)
Tüzelõanyag-cellák lakások és kórházak áramellátására 412. o. (9. sz.)

Apróbb közlemények

Új fotondetektor tantál szupravezetõ diódákkal (79. o. 2. sz.), Molekulatörés lézerrel (79. o. 2. sz.), Vágó jég (130. o. 3. sz.), Szupravezetés platinában (131. o. 3. sz.), Olcsó protonforrás (131. o. 3. sz.), Digitális vízjelek (178. o. 4. sz.), Sugármentesítõ bacilusok (226. o. 5. sz.), A gének szerepe a fogak kialakulásában (226. o. 5. sz.), Tû helyett ultrahang (272. o. 6. sz.), Csattanás a bõrben (321. o. 7. sz.), Radarral keresik a veszélyes hulladékot (322. o. 7. sz.), Motorgyilkos adalékanyag (322. o. 7. sz.), A világ legkisebb dûznije (323. o. 7. sz.), A „molelektronika” új világa (417. o. 9. sz.), Illatos figyelmeztetés (418. o. 9. sz.), Elektronikát védõ elektronika (463. o. 10. sz.), A jövõ léghajója (509. o. 11. sz.), Már régen nem feketék, de egyre jobbak (563. o. 12. sz.).

Folyóiratszemlék

Kalózok (191. o. 4. sz.), Nanobombák (382. o. 8. sz.).Vissza