FIZIKA–MATEMATIKA–SZÁMÍTÁSTECHNIKA

BALÁZS NÁNDOR: A Planck-állandó 389. o. (9. sz.)
BÕDY ZOLTÁN Az információ a törvény. (Összeállítás) 35. o. (1. sz.)
Gravitációs hullámok és kvantumgravitáció – különös tekintettel a „kvantumhabra”. (Összeállítás) 81. o. (2. sz.)
Hol vannak az óriások? Legújabb hírek a szupernehéz elemekrõl 134. o. (3. sz.)
Vissza a jövõbe. (Összeállítás) 324. o. (7. sz.)
Fekete lyukak – kicsik és nagyok. (Összeállítás) 467. o. (10. sz.)
MARTIN GARDNER: Piet Hein szuperellipszise 17. o. (1. sz.)
GYENES GYÖRGY: A pozitron emissziós tomográfia 91. o. (2. sz.)
KISS ELEMÉR: Bolyai János és a diofantikus egyenletek 454. o. (10. sz.)
KOMJÁTH PÉTER: Matematikai problémák a 21. századnak 376. o. (8. sz.)
Mi lesz a világ legismertebb titka? 420. o. (9. sz.)
LANG ÁGOTA: Egy fizikatanár Párizsban 366. o. (8. sz.)
MIZERA FERENC – HORVÁTH GÁBOR: Dobósportok a forgó Földön.
1. rész. Hogyan befolyásolja a dobótávot a centrifugális és a Coriolis erõ? 403. o. (9. sz.)
2. rész. A centrifugális és a Coriolis-erõ hatása 457. o. (10. sz.)
NAGY KÁROLY: Százéves a kvantumhipotézis 531. o. (12. sz.)
PAP JÁNOS: Canto ergo sum. Az énekhang 260. o. (6. sz.)
Az ördög hangszerei. Dobtan 361. o. (8. sz.)
Vivos voco... A harangokról 443. o. (10. sz.)
PATKÓS ANDRÁS: Nobel-díj, 1999 – elméleti részecskefizikáért 101. o. (3. sz.)
SIMONOVITS ANDRÁS: Komplexitás. Egy tudomány születése a rend és a káosz határán 257. o. (6. sz.)
VÁMOS TIBOR: A gondolkodás lépésváltása 292. o. (7. sz.)

Apróbb közlemények

Számítógéppel segített tévedések (32. o. 1. sz.), Az ember mint jelszó (33. o. 1. sz.), Nagy dobás a számelméletben (79. o. 2. sz.), Mégsem olyan biztonságos a repülés? (129. o. 3. sz.), Szupravezetés platinában (131. o. 3. sz.), Olcsó protonforrás (131. o. 3. sz.), A világegyetem csupán sziget? (179. o. 4. sz.), Tranzisztor a méter definíciójában (227. o. 5. sz.), Egymillió dolláros problémák (322. o. 7. sz.), Állati mágnesség (416. o. 9. sz.), Mégis kitüntetett helyen vagyunk?! (463. o. 10. sz.), A leglengébb nikkelizotóp (509. o. 11. sz.), Az õsrobbanás anyagának kísérleti tanulmányozása (511. o. 11. sz.).


Vissza