ASZTRONAUTIKA–CSILLAGÁSZAT

ALMÁR IVÁN: Közel- és távolhatások. Kozmikus veszélyek 246. o. (6. sz.)
BOTH ELÕD: Mit vonz a Hold? 172. o. (4. sz.)
A rejtélyes neutroncsillagok 295. o. (7. sz.)
BÕDY ZOLTÁN: Fekete lyukak – kicsik és nagyok 467. o. (10. sz.)
HARGITAI HENRIK ISTVÁN: Iográfia.
Bevezetés egy folytonosan változó világ leírásába 25. o. (1. sz.)
KUN MÁRIA: Búcsú a csillagászati fényképezéstõl 64. o. (2. sz.)
LUDMÁNY ANDRÁS: Az augusztusi napfogyatkozás mérlege 30. o. (1. sz.)
PARAGI ZSOLT–FREY SÁNDOR: A „legforróbb” kvazárok 125. o. (3. sz.)
SZABADOS LÁSZLÓ: Mit lát a röntgenszemû Chandra? 495. o. (11. sz.)

Apróbb közlemények

Kozmikus õsködök (32. o. 1. sz.), Elveszett a Mars Polar Lander is (33. o. 1. sz.), Ajándék a Marsról (178. o. 4. sz.), A jéghideg Charon (178. o. 4. sz.), Az indiánok visszakérik a meteoritot (227. o. 5. sz.), Kihunyó fény (272. o. 6. sz.), Nincs magasabb rendû élet az Europán?! (322. o. 7. sz.), Napciklus (369. o. 8. sz.), Csak háttércsillag az elsõ idegen bolygó (369. o. 8. sz.), Az irídium vége (462. o. 10. sz.), A jég alatt (509. o. 11. sz.), A becsapódási idõ (509. o. 11. sz.), Feltámadt a Deep Space–1 (510. o. 11. sz.), Az õsrobbanás anyagának kísérleti tanulmányozása (511. o. 11. sz.), Samba az ûrben – magyar közremûködéssel (563. o. 12. sz.).Vissza