Tartalom - 131. évf. 11. sz. 2000. november
Raskó István: Az emberi „öröklõdés könyve”
A magyarországi fizika kultúrtörténete. Simonyi Károly ajándéka (Staar Gyula interjúja) 
Ajtay Ferenc: A kolozsvári Házsongárdi temetõben pihenõ természettudósok. Elsõ rész
Németh Géza: Faludyval Dél-Amerikában. Elsõ rész
Szabados László: Mit lát a röntgenszemû Chandra?
Meskó Norbert: A szaglás szerepe az emberi párválasztásban
Inzelt György: Kétszáz éves Alessandro Volta találmánya 
Lõw Péter: A sejt fehérjebontó gépezete: a proteaszóma
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Baksa Péter: Czuczor és Jedlik szobrot kapott Gyõrben
Szili István: Aszály idején az Õrségben (Szabálytalan szvit)
Abonyi Iván: Marslakók a földön
Jordán Ferenc: Pleisztocén genetika 
Bencze Pál, Kovács Károly: A teljes napfogyatkozás hatása az ionoszférában
Bencze Gyula: Fizikusok II.
Ki mit vesz észre? (Vezeti Radnai Gyula és Horváth Gábor)
Ki tudja? Szerkeszti Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Szkeptikusok VI. Országos Konferenciája (meghívó)
Címképünk: A Chandra-röntgentávcsõvel készített felvételek (a NASA/ CXC/SAO szíves engedélyével)
Mellékletünk: A IX. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Sándor Judit Csilla, Buchta Krisztián, Tolnai Borbála és Benedek Gábor írása). Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj. Fizikusok – középiskolák


Vissza az archívumba