Mikor kezdõdik az új század?

[...] Egy közkézen forgó könyvben, a Pallas Lexikonában olvasom, hogy már a XVIII. század kezdetén erõsen vitatkoztak azon, vajjon az új század az 1700-ik, vagy az 1701-ik évvel kezdõdött-e, sõt hogy akkoriban tréfás emlékpénzeket is vertek e felirattal: "Hört doch Wunder, im Jahre 1700 wussten die Leute nicht, wie alt sie waren!" És taval, mikor a németek császára megparancsolta, hogy a XX-ik század 1990. januárius 1-jével kezdõdjék, majd így jártunk megint. Mennyit írtak s mennyit vitatkoztak az emberek most is.

  Nem fogok új vitát kezdeni; csak a kérdés lényegét világosítom meg.

  Ez a kérdés: 1900. januárius 1-jéig hány év folyt le az idõszámítás kezdete óta? Ezerkiláncszáz-e, vagy pedig ezernyolczszázkilencvenkilencz?

I.

Menjünk vissza az idõszámítás kezdetére s tegyük fel elõször, hogy ettõl fogva még csak tíz óra mult el. Ezt az idõhosszat a mathematikus így írja le:

0 nap 10 óra.

  Ellenben a chronológus, a ki a dátumot jelöli meg, így fogja írni:

az 1-sõ napon reggel 10 órakor.
 

II.

Tegyük fel másodszor, hogy az idõszámítás kezdete óta már egy egész nap és ezen felül 10 óra mult el, a mathematikus ez idõhosszat így fogja írni:

1 nap 10 óra.

  A chronológus ellenben:

2-ik nap reggel 10 órakor.
 

III.

Tegyük fel harmadszor, hogy az idõszámítás kezdete óta egy év egy hónap egy nap és ismét 10 óra mult el; ezt az idõhosszat a mathematikus így írja le:

1 év 1 hó 1 nap 10 óra.

  A chronológus ellenben:

  2-ik év II. hónapjának 2-ik napján 10 órakor.


  A chronológus tehát, mikor az évszámot leírja, nem arra a kérdésre felel, hogy az idõszámítás kezdete óta hány év folyt le, hanem arra, hogy azóta a hányadik év van most folyamatban? Mikor a fejedelem azt írja: "uralkodásunk 23. évében", ez azt teszi, hogy uralkodása kezdete óta 22 év telt el már s most van a 23-ik folyamatban. "Millesimo quingentesimo vigesimo sexto" (a mohácsi vész éve) azt jelenti, hogy az idõszámítás kezdete óta 1525 év folyt le, s az 1526-ik a folyó év.

  Vagyis: a chronológus a lefolyt évek, hónapok, napok számát egy-egy-gyel megtoldja s mikor azt írja:

1901. év 1. hónap 1-sõ napja,

ezen azt érti, hogy az idõszámítás kezdete óta 1900 év 0 hónap 0 nap múlt el.

  Ha két okos ember makacsul vitatkozik valamin, bizonyosak lehetünk benne, hogy a vita onnan van, mert nem egy malomban õrölnek. Más a chronológus malma s más a mathematikusé.
 

SZILY KÁLMÁN

Természet Világa, 131. évf. 1. sz. 2000. január
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/ 


Vissza a tartalomjegyzékhez