Válogatás az 50 és 100 éve megjelent írásokból,
1899/1949 

Biró Lajos leveleibõl (1899)
Nevezetes fotók  illusztrációk Théo Kahan
"A véletlen és a fizika" címû cikkéhez (1949)
Wartha Vince: A levegõ új elemei (1899)
Többmillió éves csontvázra bukkantak a Gobi-sivatagban (1949)
A növények ôszi színezôdése (1899)
Frédéric Joliot-Curie: Az elsõ francia atommáglya (1949)
Az elektromos vezetékek érintésébõl keletkezõ veszedelmek (1899)
A súlyok és mértékek általános konferenciája (1949)
A tengerentúli telegráfia terjedése (1899)
Szemle
A Lorcs-burgonyafajtakat újabbak követik, Citrom és narancs  a kolchiszi ingoványon, Rendkívüli hozamú zabfajtát kereszteztek ki, Gramicidinnel gyógyítják a méhek vészes bélhurutját (1949)
Mótoros kocsik (1899)
A baszkok vércsoport-aránya (1949)
Wartha Vince: A chemia a mûipar szolgálatában (1899)
Az egyetemi reform (1949)
Eötvös Loránd: A tudományos akadémiák létjoga (1899)
A budapesti tudományegyetem újjászervezett természettudományi kara (1949)
Mirôl ismerik meg a hangyák társaikat? (1899)
Hevesy György: Az izotóp indikátorok módszere (1949)
A "sárkány" mint tudományos segédeszköz (1899)
Új korszak a tudományos életben (1949)
Apró közlemények
Legnagyobb messzelátók, Pontos óra kompenzáczió nélkül (1899)
Szemle
Új számológép, Atomerõtermelés Svédországban, Négyméteres giliszta, Versenylovak különleges vizsgálata (1949)
Elnöki megnyitó-beszéd  a K. M. Természettudományi Társulat közgyûlésén, 1899. évi januárius 26-ikán
A Magyar Tudományos Tanács (1949)


Vissza a címlapra Válogatás, 1897/1947
Válogatás, 1898/1948
Válogatás, 1900/1950
Válogatás, 1901/1951