KÖZLEMÉNYEK

A homoktalaj tömörítése. Az amerikaiak megdöntik a régi közmondás érvényét, hogy aki homokra épít, rosszul jár. Sikerült ugyanis olyan eljárást kidolgozniok, amelynek segítségével a homoktalajt oly mértékben lehet tömöríteni, hogy még a legsúlyosabb épületeket és gépeket is elbírja. Az eljárást vibroflotációnak nevezték el. Lényege abban áll, hogy a nedves homokba függôlegesen álló hengeres vibrálókészüléket süllyesztenek el, és ezt hatalmas motor segítségével erôteljes rezgésbe hozzák. A készüléket mozgó daru tartja függôleges helyzetben, amely arról is gondoskodik, hogy a talaj vibrálás közben erôteljes vízsugár hatása alatt állandóan nedves maradjon. A víz és a magasfokú rezgés következtében a talaj homokszemei összetömörülnek, a közöttük levô üres tér csökken, és így a talaj ellenállása növekszik. Loczka Alajos.

Lásd még:
Jánosi Imre: A homok titkai


Természettudomány, III. évfolyam. 1948. 64. oldal
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/


Vissza