A média felelőssége
VÁGÓ ISTVÁN

 

Nagyon örültem Laczkovich Miklós iménti példájának*, különösen a Faludy-példának. Ezek szerint mégsem mindenért a média a felelős. Eközben tudatában vagyok annak, hogy a felelősségünk óriási. A médiában ugyanis nagyon fontos, hogyan dolgozunk fel különböző ügyeket, s ezzel kapcsolatban emlékeztetem önöket arra, hogy ez az egész hogyan kezdődött. Emlékezetem szerint az első igazán nagy, bűnös lépést én követtem el, és ezt majd Pető Gábor Pál igazolni is fogja, biztosan emlékszik rá. A nyolcvanas évek elején volt egy szórakoztatónak szánt műsor, az volt a címe, hogy Vasárnap délután. Ebben különböző érdekes embereket hívtunk meg, s közöttük volt egy asztrológus is, Janák Lajos. Készítettem vele egy beszélgetést, amelynek az volt a lényege, hogy mi is az asztrológia, ki válik asztrológussá, mert akkor még nagyon kevés ilyen ember volt a médiában. Néhány héttel később a MÚOSZ-ban Pető Gábor Pál nyilvánosan felelősségre vont az elhangzottakért, amiért áltudományokat terjesztek. Nem láttam be, hogy mennyire látnoki volt ez a nagyon erős kirohanása. Nem akarom persze azokat az időket visszasírni, amikor a MÚOSZ még ezt meg merte tenni, hogy újságírókat bizonyos dolgokra felszólított vagy lebeszélt. Ez ma már nincs így, elvesztettük ezt az offenzív álláspontunkat és védekeznünk kell. Benne volt a beszélgetésben mindaz, ami a rendszerváltás környéki éveket a médiakommunikátorok számára jellemezte. Addig még nem beszéltek erről. A nagy robbanás Déri Jancsinak a Nulladik típusú találkozása volt. Én Dérivel együtt indultam a Riporter kerestetik-en, jó viszonyban, hogy azt ne mondjam, barátságban voltunk, sok mindent megbeszéltünk egymással. Mérnök volt, műszaki egyetemet végzett mérnök. A Calypso Rádióban is együtt vezettünk műsort, ő délelőtt, én délután, és mindig a Nulladik típusú találkozások utáni nap találkoztunk egymással. Minden esetben mondtam, hogy Déri, te is tudod, hogy marhaságokat beszélsz, te is tudod, hogy őrülteket beszéltetsz, te is tudod, hogy hamis dolgokat mutatsz be. Akkor ő erre azt mondta, hogy ide figyelj, igen, tudom. De ezt most veszik! Azt mondtam neki: tegnap láttam a műsorodban egy embert, aki ingával vizsgálta meg a húst, hogy ehető vagy nem ehető. Volt nekem Juhász Árpival együtt egy műsorom, a Kalendárium, szóltam Dérinek, engedd meg, hogy meghívjam és ott beszéljük ezt meg. Öné a tanú, mondta Déri. Így is történt, behívtam és azt hiszem, sajnos, meg is aláztuk az ingás embert. Déri utána meghívta az én szakértőmet a saját műsorába és attól félek, megalázta az én tudósomat. Másnap azt mondta: jót találtunk ki, így hosszú ideig meg fogunk egymásból élni. De nekem megkönnyebbülés, ha elmondom, hogy a halálos ágyánál látogattam őt meg, és a legnagyobb megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy az ágya mellett van egy nagyon szépen esztergált fényes kis berendezés, ami nem volt csatlakoztatva sehova. Mondom neki, ide figyelj, honnan veszi ez az energiát, hát te mérnök vagy! Akkor azt mondta az egyik utolsó elhaló szavával: de hátha mégis. Életem egyik legnagyobb baklövése volt, disznóság, szégyellem, de még ott is vitatkoztunk ezen és ő megpróbált megtérni az áltudományokhoz, tudjuk, milyen eredménnyel. déri példája nem ezért érdekes. Déri volt az egyik legpolemizálóbb riporter. Vitatkozott, tanácselnököket gyalázott meg élő adásban, mindenbe belekötött. Őt követte Bárdos Andris és átvette a műsort, őt most a Nap TV-ben láthatjuk, ugyanez a típus. De Kepes, akinek a saját műsoraiban gyakran jelennek meg parajelenségek, szintén polemizáló típus. És sorolhatnám. Mi az oka annak, hogy itt vannak ezek az emberek, akik semmit sem hisznek el a napi politikában, a gazdaságban, a korrupcióban stb., odamegy hozzájuk valaki és azt állítja tegnap leszállt a fejemen egy ufó, mondja a hülyeségeket és erre ezek az emberek azt mondják: érdekes! Azt gondolom, érdemes gondolkozni, hogy ezek a kollégák ezen a területen miért ennyire toleránsak. Az a gyanúm azért, mert a toleranciájuk a hivatalosnak minősített tudományos álláspont, értsd, vagy ahogy ők értik: a hatalom tudománya iránti intoleranciából ered. Ők nem megértőek, ők velünk szemben intoleránsak. Amikor előttük egy asztrológus vagy egy ingás ember ül és nekik bólogatnak, akkor tulajdonképpen velünk szemben lépnek fel. Azt hiszem, ez provokatív deviancia az ő részükről, nem feltűnési, de egy kitűnési igény. Kedves Kollégák! Önöknek rá kell mutatni a közszolgálati televízió felelősségére. Hosszan tudnám taglalni, hogy mi mindent tettünk a Vízöntő, Nulladik típuső találkozások és egyéb műsorokkal szemben. Nem sikerült. Akkor még nem voltak kereskedelmi televíziók. Egyet szögezzünk azonban le. A kereskedelmi televízió azt csinál, amit akar. Egészen addig, amíg törvénybe nem ütközik a cselekménye. Itt van például a Budapest Televízió. Nem tudom, hogy hányan nézik Gyurcsók József tevékenységét naponta két órában. Ne mosolyogjanak! Ez ugyanis büntetőügy! Ha valaki, akkor önök ki tudják mutatni ebben a sarlatánságot és ki tudják mutatni a törvénysértést. Most a bújtatott reklám részéről nem is szólva, hiszen Gyurcsók József rendszeresen azt mondja a nézőknek: “de amíg nem csökken a tumora, akkor Nagymaroson keressen fel kedden négykor”, csak azt nem mondja, hogy mennyi pénzt hozzon magával. Tehát most már a médiatörvény alapján is fel lehetne lépni. Nekem az a benyomásom, hogy a tudósok eddig nem nagyon érezték, hogy ezekkel vitázni kellene. Én ezt nagyon fájlalom, és azt mondom, hogy igen, fel kell lépni. Az a gyanúm, hogy az áltudományok iránti fogékonyságnak az az oka az, hogy az élet bonyolult dolgaira bonyolult válaszok vannak. Aki általános iskolai, fizikai, biológiai, kémiai végzettséggel rendelkezik, sosem fogja megérteni, mert kevés a tudásanyaga. Nem is fejlődik ki benne az a szkepszis, amire a szkeptikusok nagyon helyesen rámutatnak: bizonyítsa be, aki állítja! Ők nagyon szeretik azt mondani erre, hogy ha valamit nem lehet bebizonyítani, attól az még létezhet. Erre azt kell mondani, ha valamit nem lehet bebizonyítani, még nem biztos, hogy létezik. Azt mondják, bizonyítsd be, hogy nem igaz! Nem! Ti bizonyítsátok be, hogy igaz! A földsugárzás? Milyen csomók vannak, ahol rossz helyen áll az ágyam? Mondja meg, hogy mennyire, mondjon egy számot! Mondja azt, hogy itt hat, ott meg négy. Mondja meg, hogy hol mérte ki! Meg fogja mondani? Van műszere? Erre az esetre is van taktikám. Elhívok ötöt. Ha már mind az öt ugyanazt a számot mondja, elgondolkozom vagy meglepőnek tartom. Tessék észrevenni a szómágiát az ő módszereikben! Azt mondják, ennek az embernek kisugárzása van. Ez a "kisugárzás" allegória és az érvelésben nem lehet észrevenni, hogy hol megy át fizikai tényezővé. Azt mondja, ennek az embernek aurája van. Micsoda beszéd, hát az egész latin irodalom erről szól. Az Auráról. Majd elkezdi látni. Annyit beszél róla, mintha létezne. Ez valamikor egy allegória volt. Azt mondja energia, azt mondja dimenzió. Azért nem látjuk, mert ő egy másik dimenzióban repül. Ezt mindenki érteni véli. H át ezer borzasztó! Ki kell mutatni, hogy máshogy kezdi el a szavakat használni és aztán hirtelen, észrevétlenül fizikai mennyiségként kezdi el értelmezni.

Szóba kerültek az egyházak. Azt hiszem, hogy nekünk (ezt a legfontosabbnak tartom) van egy látens szövetségesünk, akiket perbe lehetne hívni magunk mellett. Jézus isteni eredetét az Újtestamentum a csodáival bizonyítja leginkább. Kézrátéttel gyógyít leprást, a vak lát, a sánta újra jár. Halottakat támaszt fel. Kérem szépen, ma ezrével járkálnak itt ilyen emberek. A legfontosabb csoda az Újtestamentumban, hogy feléled, reinkarnálódik. Itt mindenkinek reinkarnációi voltak. Ebben az országban mindenki már valahol élt. Igaz, hogy Németországban, Rómában, Párizsban, de azt még nem hallottam, hogy én Bangladesben voltam patkány. Érdekes, ezekre nem emlékeznek. Azokra emlékeznek, amit halvány olvasmányélményekből tudnak, hogy ilyen hely is van. Párizsban voltam kokott, hát miért nem volt Kenyában viziló? Tőlem lehet haza harcos is. Csak sem Nigériát, se a hauzát nem ismeri, sem a harcost, ezért nem mondja. Miért nem szólítjuk meg az egyházat? Szólaljanak meg ebben az ügyben! Mit szólnak a reinkarnálódott, kézrátétes telepatikus fenoménekhez? Tessék kikérni maguknak!

Befejezésül: hol tartunk? Volt egy játékosom nem olyan régen a Mindent vagy semmit-ben. Valamikor a Ki miben tudós?-ban nagyon jó helyezést ért el. Azt olvasta rólam valamenyik cikkben, hogy harcos áltudomány-ellenes vagyok. Ezt mondta, ő nagyon sokban tudna nekem segíteni. Mi a kedvenc területe? Azt válaszolta, megnézte a telepátiát, megnézte a horoszkópokat és azt gondolja, hogy tulajdonképpen ezek a különös jelenségek a fizika eszközeivel magyarázhatók. Erre azt mondtam, hogy feltehetőleg akkor mi mégsem állunk egy oldalon, úgyhogy én lemondanék róla, de a másik oldal biztosan nagyon boldog lesz, ha talál ilyen fizikust. Hölgyeim és Uraim, itt tartunk és én azt hiszem, hogy határozottabban kellene fellépnünk a különböző telekommunikációs csatornákon. Köszönöm a figyelmüket.**

* Koincidenciák és egyéb kis valószínűségű események
** (Szkeptikusok III. országos találkozója)