MARTIN PERLMAN
Meg van írva a csillagokban...

Nemrég egy neves tudósokból álló csoport, köztük Carl Sagan és Isaac Asimov, határozottan kijelentette, hogy semmiféle kapcsolatot nem tudtak felfedezni az emberek születésnapja és az ahhoz tartozó csillagjegyre jellemzõ személyiségjegyek között.

Hadd mondjak ellent e kijelentésnek. Az asztrológiának igenis jelentõs hatása volt életemre, mind a napi cselekedeteimben, mind pedig az életem késõbbi évtizedeit formáló eseményekben. Az asztrológiával kapcsolatos érzelmeim nem a tudósok száraz statisztikáiban, hanem személyes élményeimben gyökereznek.

Gyerekkoromban szüleim (akik egyáltalán nem álltak az asztrológia bûvkörében) örökösen megjegyzést tettek májusi gyermekük tulajdonságaira, mint pl. határozott természetére, gyakorlatias szemléletére és öszvérszerû makacsságra való hajlamára. Ami azt illeti, valóban makacs voltam, amint az a bika jegyében születettekre jellemzõ is. Bár akkoriban nem sokat tudtam a bikák mitikus tulajdonságairól, csodáltam erejüket, ezért szerettem azonosítani magam a bikákkal.

Hangsúlyoznom kell, hogy nem voltam oda az asztrológiáért, nem követtem a horoszkópokat napról napra. Megelégedtem azzal, hogy tudtam: bika vagyok, és hagytam hogy ez a tény színezze be egyéniségemet.

A középiskola utolsó évében azonban kénytelen voltam áttekinteni alaptulajdonságaimat és a világnézetemet. Egy nap valahogy a kezembe került egy asztrológiai atlasz az iskola ebédlõjében, és átfutottam a csillagjegyeket: halak, kos, bika... stb. Megtaláltam a rám vonatkozó oszlopot, és életemben elõször megpillantottam a bika jegyének határait: bika (április 21-tõl május 21-ig).

Nem akartam hinni a szememnek! Hiszen eszerint a bika jegye áprilisban kezdõdik, amikor mindenki tudja, hogy május a bika hónapja (látják, milyen makacs voltam!).

- „El van szúrva ez a táblázat" -mondtam egy közeli barátomnak.

- „Hogyhogy?" - kérdezte.

- „Itt az áll, hogy a bika jegye áprilisban kezdõdik."

- „Hát persze."

Elöntött a meleg és kezdtem kényelmetlenül érezni magam, miközben barátom megmagyarázta a csillagjegyek és az égbolt csillagképeinek kapcsolatát. Nos, a bika jegye valóban május 21-én végzõdik, azt követi az ikrek jegye, amely átnyúlik a júniusba.

A születésnapom ugyanis május 27-e volt, megváltoztathatatlanul.

- „Milyen jegyben születtél?" -kérdezte a barátom. Ártatlan kérdés volt, de olyan, amelyre attól a pillanattól kezdve csak némi habozás után tudtam válaszolni.

- „Nem hiszek ebben a hülyeségben!" - mondtam jóval ingerültebben, mint azt a barátom megérdemelte volna.

Késõbb a nap folyamán hálószobám magányában áttekintettem a helyzetet. A játék szabályai szerint az ikrek jegyébe tartozom, egy olyan jegybe, amelyet elõtte lenéztem. Na igen, az ikrek határozatlanok, nyim-nyámok, érzékenyek. Hogy lehetnék én ikrek, amikor olyan makacs és erõszakos vagyok, mint a bikák!

Ennek ellenére elfogott a kíváncsiság, és többet is meg akartam tudni. Kiderítettem tehát, hogy az ikrek kiszámíthatatlanok, egzaltáltak, következetlenek, mindenben ellentétei a nemes bikáknak. De egy asztrológiai könyvben azt is felfedeztem, hogy az ikrek ezenkívül sokoldalúak, mûvészi érzékük van, szellemesek, intelligensek és lelkesek. Ez már jobban hangzott! Azután olvastam az ikrek természetének kettõsségérõl, hogy az énjük két része állandóan harcban van egymással. Ezen el kellett gondolkodnom. Mint bikának, ilyen problémám soha nem volt, mivel a bikák közismerten határozottak és célratörõk. Másrészt, ha én ikrek vagyok, olyan illusztris társaságba kerülök, mint Dashiell Hammett, Isadora Duncan, Bob Dylan és J.F. Kennedy.

Ekkor már hajlandó voltam a váltásra.

Egyszerre éreztem bûntudatot és izgalmat, szarvaimat és farkamat behúzva, magam „kettéhasítva", búcsút mondtam a bikaságnak. A változások eleinte alig voltak észrevehetõk, de mint ahogy a tavasz lassan átmegy a nyárba, én is ikerként éledtem újjá. Bár idõrõl idõre bika vonások törtek fel a felszínre, egyre inkább hangulatemberré, játékossá és egyenesen szellemessé váltam. A szüleim ezt a változást a serdülésnek tulajdonították, csupán én tudtam a titkát.

Életcélt változtattam, érdeklõdésem a tudományokról az angol nyelv és irodalom felé fordult. Gyakran viccelõdtem az osztályban, és hangulatom az egzaltáltság és a depresszió között ingadozott. Olyan volt, mintha mindent újra kezdtem volna.

Most, sok év múltán visszatekintve szinte úgy érzek, mint egy régi szeretõ, mit is láttam én abban a bikában? Az utóbbi idõben ugyan vonzódni kezdtem a kos iránt: nagy képzelõ-erejû, intelligens, célratörõ, türelmetlen. Nem is lenne rossz egy ideig kosnak lenni! Az egyetlen probléma az, hogy az a bika másik oldalán van, március 19-tõl április 19-ig. Nincs véletlenül egy olyan kos, aki cserélne velem az év hátralévõ részére? Gyors választ kérek, mert esetleg meggondolom magam. Mi ikrek ugyanis gyorsan változtatjuk a hangulatunkat, így van megírva a csillagokban!

(A Sceptical Inquirer nyomán.) Fordította: BENCZE GYULA