Mit üzen a rádió?

BENCZE GYULA


Az elmúlt években és hónapokban sokat és sokan vitatkoztak arról, milyennek is kell lenniük a közt szolgáló médiumoknak. Az új évvel aztán végre megszületett a várva-várt médiatörvény, vele együtt pedig a közszolgálati rádió hivatalos újságjának, az RTV Újságnak egy új “szolgáltatása”, az ún. Carayon-kapcsolat.

 A közszolgálat élharcosai találtak egy új, közszolgálati Buga doktort a “neves francia pszichológus, természetgyógyász, pszi-sebész, Michael Carayon” személyében, aki különleges képességeivel örömmel áll a magyar olvasók rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy ma már hazánkban is szinte gázolni lehet a különleges képességekkel megáldott csodagyógyászokban, csak találgathatunk, miért nem talált a magyar közszolgálati rádió magyar csodadoktort. Azt már csak félve tesszük hozzá: igazi (“hagyományos”) orvos nem felel meg a “New Age” igényeinek?

 A tudomány tapasztalatai azt mutatják, ilyenkor legjobb a dolgok mélyére hatolni a rendelkezésre álló legegyszerűbb módszerrel. Találgatás helyett menjünk azonnal a fejhez. Megszületett tehát a következő levél:

Ocsovai Gábor főszerkesztő úrnak Rádió és Televízió Újság szerkesztősége
Magyar Rádió Budapest 1801

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Kíváncsisággal vegyes aggodalommal vettük tudomásul, hogy a Magyar Rádió ez év januárjától új szolgáltatással áll a hallgatók és az RTV Újság olvasói rendelkezésére.

 Az Önök által Carayon-kapcsolatnak nevezett szolgáltatás a “neves francia pszichológus természetgyógyász pszi-sebész Michael Carayon” személyére épül, aki az olvasók telefonhívását és leveleit várja. A neves külföldi gyógyász “specialista a megelőzés, valamint a gyógyíthatatlannak tartott, krónikus betegségek kezelése. A természetgyógyász-pszichológus egyaránt orvosolj a testet és a lelket, mert véleménye szerint minden betegség e két dimenzióban gyógyítható.”

 Tiszteletreméltó elhatározás, hogy újságuk lehetőségeihez mérten hozzá kíván járulni a magyar egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez. Afelől sincs kétségünk, hogy az Önök lapjának szerkesztői a természettudományok legmodernebb eredményeinek alapos ismeretében látják el közszolgálati feladataikat. Új szolgáltatásuk nyomán azonban sokan érdeklődnek a hazai tudományos ismeretterjesztőknél arról, hogy mi is a “pszi-sebész”, valamint hogyan lelték meg Michael Carayon doktort. Aggodalmunknak egyik oka, hogy korábba “pszi-sebésznek” nevezték a leleplezett manilai csalókat is, akik “vér nélküli műtéttel” kezelték – és zsebelték ki – hiszékeny áldozataikat. Társaságunk, valamint a Természet Világa tudományos-ismeretterjesztő folyóirat szerkesztősége szeretné megnyugtatni az érdeklődőket, hogy a Magyar Rádió nem nyújt segédkezet csaláshoz és az olvasók félrevezetéséhez. Erre kötelez bennünket az a tudományos szemlélet is, amelyet szeretett néhai elnökünk, Szentágothai János professzor, a világhírű agykutató hagyott örökül.

 A fentiek miatt kérem Főszerkesztő Urat, szíveskedjék megnyugtatni az érdeklődőket, hogy itt szó sincs csalásról, az Önök Carayon doktora valóban az, akinek bemutatták. Továbbá kérjük, magyarázza meg, milyen szakmai kvalifikációt takar az Önök által nyilvánvalóan elfogadott “pszi-sebész” minősítés, mivel e címszó sajnálatos módon hiányzik a hazai lexikonokból.

 Ezen levelet, valamint – amennyiben arra engedélyt ad – válaszát a Természet Világa közölni szándékozik, hogy a kért fontos információ az érdeklődők minél szélesebb köréhez eljusson.

Budapest, 1996. február 5.

Köszönettel:
Dr. Bencze Gyula alelnök
Tényeket Tisztelők Társasága (Magyar Szkeptikusok)
 

 A tudományos szemléletű kritikusan gondolkodó, óvatos ember azonban vizsgálatait egyszerre több módszerrel folytatja. Ezért az Ocsovai főszerkesztőnek írt levéllel párhuzamosan az európai és amerikai szkeptikus szervezeteket összekötő számítógépes kapcsolatot felhasználva e sorok írója információt kért nevezett pszichológus, pszi-sebészről több mint 40 ország szkeptikus szervezeteinek vezetőitől. Többségükben, Európáról lévén szó, a válaszok szinte azonnal megérkeztek. Kettőt érdemes közölük itt közreadni, egyikük a francia, a másik pedig az izraeli szkeptikus szervezet vezetőjétől származik:
 

Dr. Carayonról szóló levelére hivatkozva be kell vallanom, hogy az illetőről soha nem hallottam. Meg kell mondanom, hogy a személy állításai, miszerint mindenféle bajt képes kezelni, hasonlóak a többi francia “gyógyászok” kijelentéseihez. Nem emlékszem egyetlen olyan csodagyógyászra sem, aki képességeit csak bizonyos betegségekre korlátozni, mint ahogy az (orvos)tudománynál szokás.

Üdvözlettel:

Claude Benski főtitkár Comite Francais pour l'Etude des Phenomenes Paranormaux

***

Soha életemben nem hallottam erről a pszichológusról.

Philip Marmaros elnök Israel Skeptics Soceity


(Azoknak a szkeptikus olvasóknak a kedvéért, akik nem tudnak az elektronikus postához hozzáférni, de a fenti információkat ellenőrzni akarják, mellékeljük a két vezető külföldi szkeptikus tudós postacímét is:
Claude Benski
Secretary-General
Comite Francais pour l'Etude des Phenomenes Paranormaux
Merlin Guerin RGE/A2
38050 Grenoble Cedex
France

Philip Marmaros
Chairman
Israel Skeptics Society
P.O.Box 25 Jerusalem
Israel
 

 A helyzet enyhén szólva furcsa, hiszen a híres francia “szakemberről” Franciaországban mértékadó körök soha nem hallottak, és ugyanez mondható el a nagy idegenforgalmú Izraelről is. A többi országokban pedig egy francia csodagyógyászról miért is hallottak volna? Az sem meglepő, hogy a hazai orvosi körök előtt is ismeretlen ez az igazából inkább örményes hangzású név.

 Utolsó lehetőségként még érdemes átlapozni az 1995-ben megjelent “The Supernatural A–Z” enciklopédiát James Randi tollából (Headlin Book Bulishing, London, 1995. ISBN 0-7472-1155-8). Ez a mű mindenkit felsorol, aki valaha is számított valamit a parajelenségek és a pszi-tevékenység területén. (Némi büszkeséggel említhetjük, hogy Egely György tevékenysége másfél oldalt érdemel ki a terjedelmes műben, de név szerint szerepel benne a tréfás kedvű székesfehérvári “gabonakörös” fiú is!) Sehol semmi nyom a kiváló Carayon doktorról, aki eközben nem pazarolja idejét, és okítja a magyart. Lássunk ebből egy válogatást:

 MTV Újság, 1996/4

 “A hozzám küldött levelek alapján most a depresszióról kell írnom, mert ez foglalkoztatja önöket leginkább. A depresszió általában félelmet kelt az emberekben. A beteg és környezete ezt negatív dologként éli meg, holott a megértett és figyelemmel kísért depressziót az élet pozitív folyamatának tekinthetjük.”

 MTV Újság, 1996/5

 “Kényes probléma a daganatok kezelése. A klasszikus orvoslás a tüneteket támadja sebészettel, kemoterápiával, besugárzással és gyógyszerekkel. A természetgyógyászat megpróbálja megváltoztatni a beteg anyagcseréjét, hogy meggátolja a betegség előrehaladását, s ha lehet, visszafejlessze azt, egyúttal segíti az emocionális okok megszüntetését. Minden a beteg döntésétől függ, hiszen az ő életéről van szó.”

 MTV Újság, 1996/7

 “Az utolsó évtizedek kutatásai bizonyították, hogy a magzat érzékeny, és az anya emóciói rá is hatnak. Ez a felfedezés igen nagy jelentőségű, mert a kisbabák számos kóros állapotára fény derülhet. A kísérletek azt is kimutatták, hogy a születendő gyermek érzékeny a hangokra, különösen a zenére. A cigányoknál régóta létezik az a hagyomány, hogy amikor a gyermekből zenészt, ráadásul az adott hangszer virtuózát szeretnék nevelni, akkor a terhesség utolsó hónapjaiban mindennap, ugyanabban az órában egy cigány zenél az anyának. Valószínű, hogy ez segíthet abban, hogy generációkon keresztül remek zenészek és virtuózok kerültek ki a cigányság soraiból.”

 MTV Újság, 1996/8

 “Bizonyos energiák negatívak, vagy perverzek, mások pozitívak. A negatív energiák károsítják egészségünket, a pozitív energiák elősegítik.”

 A “pszi-sebészi és pszichológiai” tanácsokból válogatott fenti szemelvények feltehetően nem vívják ki a hazai orvosok elismerését, sőt egyesek közülük egyenesen gyermetegek és semmitmondóak. Talán egyedül a zenei virtuozitást kifejlesztő módszer érdemelhet figyelmet. Annak alkotó továbbfejlesztéseként ugyanis, ha a várandós anya naponta ugyanabban az időbe parlamenti frakcióvezetők beszédeit hallgatja nagy hangerővel, a születendő gyermek, genetikai adottságokra, nemre és fajra való tekintet nélkül, bizonyára virtuóz politikus lesz!

 E sorok írásakor Ocsovai Gábor főszerkesztő válaszának hiányában továbbra is homály fedi az “igazi” franciák által nem ismert híres francia Carayon doktor kilétét. A hazai újságírás múltjának felületes ismeretében még az sem kizárt, hogy a fényképe tanúsága szerint inkább Bud Spencerre emlékeztető külsejű francia doktor valójában kis kopasz emberke, aki egy budapesti panellakásban szüli meg soronként honorált “alternatív” orvosi kinyilatkoztatásait!

 A tisztelt olvasóknak fel van adva tehát a lecke: mit is üzen nekik a (közszolgálati) rádió népszerű újságja?