Az Apáczai Csere János elméleti líceumba költöztünk

2011 novemberétől a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákjai és tanárai iskolájuk könyvtárában a Természettudományi Közlöny, későbbi nevén a Természet Világa több mint száz évfolyamát lapozgathatják, tájékozódhatnak a természettudomány eredményeiről, megismerhetik kiemelkedő személyiségeit – mindezt magyar nyelven. 

Miként került éppen ide, ebbe a magyar tannyelvű kolozsvári középiskolába csaknem minden, eddig megjelent lapszámunk?

Azzal kezdődött, hogy Kordos László szerkesztőbizottsági tagunknak, ha fájó szívvel is, de meg kellett válnia a fél évszázados gyűjtőmunkával összeszedett Természettudományi Közlöny, Természet Világa köteteitől. Megkeresett, segítsünk otthont találni sorozatának. Mint mondotta: „a könyveknek ott a helye, ahol többen is olvashatják”. A nagyenyedi Dvoracsek Ágoston tanár úr tanácsát kértem, Erdélyben melyik iskolát javasolná. Napokon belül megérkezett a válasza: Kolozsváron az Apáczait!

Ennek az iskolának a jó híre már korábban is eljutott hozzánk. Az iskolát vezető fiatal, rátermett fizikatanár, Vörös Alpár, az ELTE Fizika Doktori Iskolája professzorának, Tél Tamásnak az elismerését is elnyerte, diákjai, Deritei Dávid és Fodor Norbert folyóiratunk diákpályázatán korábban sikeresen szerepeltek. Időközben elolvastam a Kolozsváron 2010-ben megjelent, Az alma mater visszaköszön című színvonalas, szép kiadványukat, iskolájuk történelmének küzdelmes kilenc évtizedéről: „A Református Leánygimnáziumtól az Apáczai Csere János Elméleti Líceumig.” Egyértelművé vált, nagyon jó helyre kerülnek a magyar természettudományos értelmiség színe-javának írásait már 142 éve közreadó folyóiratunk kötetei. Időbe tellett, míg az áttelepítés logisztikai feladatát megoldottuk, hiszen ennyi „tudomány” elszállításához már busz szükségeltetett. Végül célba érkezett, új otthonába került Kordos László adománya. 

November 18-án, a Magyar Tudomány Napja alkalmából előadói délutánt tartottak az Apáczai Líceumban. Ez adott alkalmat Kordos László köteteinek, valamint Hamburg Péter, Németországban élő kolozsvári matematikus díjainak átadására. A Hamburg-ösztöndíjait a líceum diákjai közül azok kapják, akik az előző tanévben kimagasló eredményeket értek el.

Vörös Alpár igazgató meleg köszöntő szavai után „Tollforgató ifjúság” címmel 142 éves folyóiratunkról, s annak természettudományos diáklapjáról beszéltem. Kordos László egyetemi tanár „Az emberré válás és a Rudapithecus hungaricus” címmel tartott előadást. Összefoglalta a 40 éves rudabányai ásatások eredményeit, bemutatta az ősmajom leleteket, beszélt a legújabb kutatásokról. Vázolta a nagy globális folyamatokat, melyek az emberré válás evolúciójának korai szakaszaira hatottak. Hamburg Péter előadását életútjának rövid bemutatásával kezdte. A jelenlevő fiatalok tanulságos történelmi leckét kaptak. Ezután a matematikáé lett a főszerep, érdekes, játékos matematikai feladatokat oldhattunk meg közösen. A Hamburg-ösztöndíjak átadása következett, melyet az iskola hat diákja vett át, megilletődötten. Az előadói délután kolozsvári diákok természetfotóinak levetítésével zárult. A képek a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára, Imecs Zoltán által szervezett diák-fotóverseny legjobb alkotásaiból kerültek ki. Két éve ők ezzel köszöntötték a 140 éves Természet Világát.

Késő este lett, mire hazafelé indultunk. A Főtérre érve, a nyirkos ködfüggöny mögül kiemelkedett a megvilágított Szent Mihály-templom tornya, majd tovább haladva a szimbólummá vált Mátyás-szoborcsoport.

Lassan hullani kezdett a hó.

(S. GY.)

Képek
A képekért köszönettel tartozunk Jakab Medvéssi Alice tanárnőnek.

Természet Világa, 142. évfolyam, 12. szám, 2011. december
http://www.termeszetvilaga.hu/
http://www.chemonet.hu/TermVil/