A parafenomének és James Randi egymillió dolláros kihívása
Bencze Gyula


"A James Randi Oktatási Alapítványnál egymillió dolláros díjat ajánlunk fel annak, aki szabályszerű megfigyelési feltételek mellett bármilyen paranormális, természetfeletti, vagy okkult képességre vagy eseményre vonatkozóan bizonyítékkal szolgál" - szól a kihívás, amelyre az elmúlt több mint egy évtized folyamán többen is jelentkeztek, azonban mindmáig senki nem járt sikerrel. A jelentkezők listáját az érdeklődők az alapítvány honlapján (www.randi.org) megtekinthetik, ami azonban első pillantásra feltűnik, a  "nagy nevek" valami oknál fogva távol maradnak a nemes vetélkedéstől.
Mi lehet az oka ennek az ódzkodásnak? Az eddig megkérdezett parafenomének tipikusan az alábbiakkal okok valamelyikével indokolták érdeklődésük hiányát (érdekes módon ez a hazai "szakemberekre" is érvényes):

- nem akarok magasabb jövedelmiadó-kategóriába kerülni,
- már elég gazdag vagyok,
- nincs szükségem a pénzre, csak spirituális dolgok foglalkoztatnak,
- úgysem fizetnék ki a pénzt,
- hazugság az egész, nincs is díj,
- ez csak a CIA trükkje, hogy azonosítsanak, és aztán megöljenek,
- a pénz a CIA-tól (vagy a kommunistáktól) származik,
- Isten megtiltotta nekem, hogy munka nélkül pénzt keressek (!),
- ha elnyerem a díjat, megölnek, hogy ne kelljen kifizetni,
- túl sok az a pénz (túl kevés ez a pénz),
- előre kérem a díjat készpénzben.

Az eddigi tapasztalatok nyomán James Randi módosításokat jelentett be a szabályokban 2007 januárjában:

"2007. április elsejétől a jelentkezőktől két fontos kvalifikációt követelünk meg. Először, minden jelentkező rendelkezzen médiaprofillal, ezen azt értjük, hogy a média részéről létezzen valamiféle reakció - tévéinterjú, újságcikk, sajtóvisszhang vagy nyomtatott sajtótermékben való hivatkozás a pályázó állítólagos képességeinek a részleteire vonatkozóan… A második követelmény pedig abban áll, hogy a pályázó rendelkezzen valamiféle szakmai kvalifikációval, amit valamilyen megfelelően akkreditált szakmai intézmény adott ki…

Egy további fontos változás a kihívásban az a körülmény, hogy a JREF rendszeresen és hivatalosan meg fog keresni ezen a területen működő, széles körben ismert személyeket és névre szóló kihívással fordul hozzájuk állítólagos képességeik bizonyítására. A kihívott személynek 6 hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon, amely idő alatt a kihívás tényét és a fejleményeket folyamatosan publikálni fogjuk. A tervek szerint a kihívást április 1-től Uri Geller, James Van Praagh. Sylvia Browne és John Edward személyével fogjuk kezdeni."

Első lépésként Randi az ún. "távolbalátókat" (remote viewer) célozta meg. Floridai irodájának széfjében egy speciális csomagban elhelyezett egy bizonyos tárgyat, és annak megnevezésére szólította fel a "szakembereket".

Az új kezdeményezés érdekes reakciót váltott ki az érintettekből. A magukat szerényen csak a "Hét nagyszerűnek" (Magnificent seven) nevező távolbalátók, akiknek vezetője Ed Dames sokszorosan kitüntetett háborús hős, az amerikai hadsereg őrnagya azzal a meglepő állítással állt elő, hogy "professzionális távolbalátó csapata már több alkalommal elfogadta a kihívást, de mindig elutasították azzal a kijelentéssel, hogy távolbalátók (remote viewers) nem vehetnek részt a kihívásban".

James Randi 2007. április 12-i keltezésű Swift hírlevelében cáfolta a hős őrnagy szavait (http://www.randi.org/jr/2007-01/011207challenge.html) és korábbi    kihívását kiegészítve a következőket mondta:

"Pontosan tudja, hogy a távolbalátás (RV, remote viewing) egyike azoknak a képességeknek, amellyel pályázni lehet, de hazudik, hogy így elkerülje a tesztelést - amitől érthető módon fél. Dames büszkén reklámozza csoportját, amely magát »Hét nagyszerűnek« nevezi. Hogy mi olyan nagyszerű bennük, azt nem tudom, de ha meg akarják nyerni az egymillió dollárt, fejenként annak nyolcadrészét feltehetően - mindössze annyit kell tenniük, hogy Fort Lauderdale-ben »távolba látnak«, megállapítják, mi van a speciális »cél« széfben az irodámban. Ezt a tárgyat a legjobban a következők írják le:

0679
4388
66/27
5-14

Ez természetesen kódolva van, mivel mi mindig előre rögzítjük az adatokat. Egy évvel azután, hogy a »Hét nagyszerű« elutasította a kihívásunkat, azaz 2008. január 12-én, nyilvánosságra fogjuk hozni a megfejtés kulcsát…"

Nos, a háborús hősök számára "könnyített" módosított kihívás meglepő fordulatot hozott. A titokzatos tárgyat jellemző kódolt segítséget két kriptográfus, Matt Blaze és Jutta Degener megfejtette. Matt Blaze Princetonban doktorált, az AT&T Laboratórium kutatója és a Pennsylvania Egyetem számítástudomány és informatika professzora, a számítógépes adatvédelem és a kódolás szakértője. Nevezett blogjában erről sajátos humorral a követ-kezőképpen számolt be (http://www.crypto.com/blog):

"Régi csodálója vagyok a James Randi Educational Foundationnak (JREF), a szkepticizmus, a kritikus gondolkodás és a tudományos módszer fáradhatatlan hirdetőjének… Az Alapítvány nemrég egy kihívást intézett a »távolbalátókhoz«, amelyben az állítólagos parafenoménnek le kell írnia egy speciális doboz tartalmát a JREF irodájában, a floridai Fort Lauderdale-ben.

Akik ismernek, bizonyára meglepődnek ezt olvasva, de örömmel jelenthetem be, hogy Jutta Degener és jómagam sikerrel képzeltük magunk elé Randi dobozának tartalmát. Mindezt pedig több mint ezer mérföld távolságból, teljes mértékben mentális koncentrációval és egyedülálló képességeink használatával, minden fizikai kapcsolat és belső információ nélkül hajtottuk végre. Így most közölhetjük a világgal, hogy az a bizonyos tárgy a dobozban egy kis kör alakú tükröző felületű lemez, egy CD- vagy DVD- lemez. Randi, ha olvassa ezt, pénzesutalványt vagy csekket is elfogadunk.
Miután egy kis ideig nézegettük a számokat, gyanítani kezdtük (ha úgy jobban tetszik, isteni sugallatot kaptunk), hogy az első 10 számjegy egy nyomtatott könyv ún. ISBN száma. Valóban, egy kis internetes kutatás felfedte, hogy a 0-679-43886-6 számsorozat a Random House Webster’s College Dictionary 1995-ös kiadásának ISBN száma. Amint a könyvtárban megtaláltuk a könyvet (ez a kiadás azért ritkább, mint gondolnák), azonnal megnéztük a 275. oldalt (ez a /275) és a lap aljától számított 14. sorban (-14) megtaláltuk a kompakt lemez definícióját, ami, ahogy azt Randi is megerősítette, a doboz tartalma volt…

Sajnálatos módon itt a kódolás egyszerűen megfejthető volt. De van egy másik probléma is. Mivel a kódolás módszere nem volt egyértelműen megfogalmazva a kihívás számára, a megfejtés sem egyértelmű. Kis kreativitással a közölt számsorozatból szinte bármi bebizonyítható a doboz tartalmára vonatkozóan. Például ha a 14 karaktert kissé másképpen interpretáljuk, például ugyanazon az oldalon az első oszlopban negyedik bejegyzésnek vesszük, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a doboz tartalma a Kommunista kiáltvány! Randi a maga részéről kihasználhatja ezt a többértelműséget bármiféle valós parapszichológiai megoldás érvénytelenítésére, ha ilyen egyáltalán jönni fog…

El tudok képzelni különböző módszereket a hasonló kihívások megszerkesztéséhez, amelyekhez nem kell doktori fokozat, és nem kell hozzá titkosírás meg számítógépek, azonban ezeknek sok olyan más hátrányuk van, amelyek alkalmatlanná teszik őket Randi céljaira. Az ember elképzelheti például, hogy egy lezárt dobozt nyilvános helyen tárolnak és a nyilvánosság előtt nyitják fel egy előre meghatározott jövőbeli időpontban. Azonban egy olyan sikeres bűvész, mint Randi (végül is ő az Amazing Randi) bizonyára megtalálja a módját a csalásnak. A csalás emberi oldalának a kimerítő ismerete lehet az oka Randi vonzódásának a kriptográfiai alternatívához, amelynek legalább az az előnye megvan, hogy a fizikai manipulációt lehetetlenné teszi. Sajnálatos módon azonban nem hiszem, hogy a mi szakmai közösségünk e téren képes lenne túl sokat felajánlani.

A magam részéről az egymillió dollárt nem fogadom el. Ezúttal."

Eddig a nem mindennapi történet, nem mindennapi tanulságokkal. Persze technikailag a díj nem jár a kriptográfusoknak, hiszen nem tudták megnevezni a CD vagy DVD tartalmát. E nélkül, kicsit vulgarizálva a helyzetet, a megfejtés nagyjából annyit ér, mint a nyugaton oly népszerű "pszichodetektívek" olyan sommás megállapításai, mint pl.  "a gyilkosságot férfi követte el". Egy dolgot azonban fényesen bizonyít: a tudomány (matematika, informatika) még a távolbalátásban is sikeresebb a hókuszpókusznál!


Természet Világa, 138. évfolyam, 7. szám, 2007. július
http://www.termeszetvilaga.hu/ 
http://www.chemonet.hu/TermVil/