A Természet-Tudomány diákpályázat díjátadó ünnepsége
2007. március 3.

A tizenhatodik


Az elmúlt tizenhat év során szerkesztőségünk életének szerves részévé vált a középiskolás diákok számára meghirdetett, cikkírásra ösztönző versenyünk. Szerves részévé, hiszen egész éven át gondozzuk, szerkesztjük, diákmellékletünk oldalain megjelentetjük a legjobb és legérdekesebb témákkal foglalkozó   pályamunkákat, felfrissítjük, módosítjuk a pályázati kiírást,  szakértő zsűri segítségével értékeljük a beérkezett dolgozatokat, és készülünk a minden év március első hétvégéjén megrendezett díjátadó ünnepségre. Arra a díjátadó ünnepségre, ami nem jöhetett volna létre, ha a mi kis Természet-Tudomány Alapítványunkon kívül nem lettek volna, nem lennének önzetlen támogatóink, akik a pályázat kategóriáinak, vagy különdíjainak kiírójaként (James Randi, Varjú Dezső, Simonyi Károly, Martin Gardner, Ernst Grote, Német-Magyar Társaság, Metropolis Alapítvány, Magyar Csillagászati Egyesület) és egyéb módon ne szponzorálnák a pályázatunkat. Ahogyan ezt teszi a Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, kollégiumi elhelyezést és étkezést biztosítva a határainkon túlról érkezett nyerteseinknek, vagy a Magyar Szabadalmi Hivatal, mely nemcsak a dolgozatok megjelentetését segíti, hanem azt is lehetővé teszi, hogy egyedi, elegáns, szépen tervezett okleveleket adhassunk át nyerteseinknek. De érdemtelen lenne nem megemlíteni a Chronos Kft. nevét, ahonnan az ünnepség díjazottjai számára tizenhat éve rendszeresen kapunk naptárakat, határidőnaplókat, melyekbe jó előre bejegyezhető a következő pályázatra jelentkezés határideje, vagy azokat a könyvkiadókat (Vince Kiadó, Park Kiadó, Typotex), akik első perctől kezdve legújabb tudományos ismeretterjesztő kiadványaikkal támogatják a pályázatot.

A díjátadó ünnepség elnöksége: (balról) Staar Gyula, a Természet Világa főszerkesztője,
Gergely János akadémikus, szerkesztőbizottságunk tagja,
Piróth Eszter, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatója
és Tardy János, az Európai Természetvédelmi Központ alelnöke

Persze, a díjátadó ünnepségre nem kerülhetett volna sor, ha nem lenne széles e hazában és határainkon kívül is sok olyan lelkes, hivatásszerető pedagógus, aki diákjait felkészíti a versenyre, és ha nem lenne olyan sok tanuló, aki az iskolai számadásokon túl még az ilyen pályázatokon való megmérettetést is vállalja.

A XVI. Természet-Tudomány Diákpályázatra ugyan kevesebb dolgozat érkezett az előző évekhez képest, a pályázatok jó része azonban tartalmas, színvonalas, szépen megírt munka. (Kétharmaduk hazai középiskolákból, egyharmaduk határainkon túlról; Erdélyből, Szerbiából és Szlovákiából érkezett.) A díjazottak elismeréseiket március 3-án, a Magyar Tudományos Akadémián vehették át.

"Büszke vagyok a díjnyertes diákokra, akik tanáraik irányításával az értékes pályamunkákat létrehozzák, és ezeket az értékeket folyóiratunknak adják, hogy ország-világ előtt közkinccsé tehessük." Ezekkel a szavakkal köszöntötte Staar Gyula főszerkesztő urunk a díjkiosztó ünnepségünkre, az Akadémia második emeleti nagytermébe érkezetteket.
 

Horváth Orsolya, az
Orvostudományi kategória
győztese 
Kazsimér Andrea
második díjat kapott

Rosivall László professzor, a Semmelweis Egyetem Nephrológiai Központja vezetője, az Orvostudományi kategória zsűrielnöke  az első díjat Horváth Orsolyának adta át "A Lyme-kór kérdései napjainkban" című dolgozatáért. Orsolya írásában nem csinált csodát, egyszerűen csak az ismeretterjesztő műfaj szabályainak megfelelően írta meg munkáját - hangsúlyozta a professzor -, hiszen a pályázati kiírás szerint a cikkeknek olvasmányosnak kell lenniük, és oly módon kell megírni azokat, hogy azt a természettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem jártas olvasók is megérthessék. Eördög Márton "Milyen öregkorra számíthatok?" című pályázata is aspirálhatott volna az első díjra - mondta -, de Márton olyan mélyre ásott dolgozatában, amit a folyóirat olvasóinak jó része, szakmai mélységei miatt, csak nehezen érthet meg. Ezért a pályamunkát a zsűri egy kiemelt különdíjjal, a Magyar Vese-Alapítvány ajándékával jutalmazta.
 

Molnár Erika,
a kategória harmadik díjasa
Eördög Márton
a Magyar Vese Alapítvány kiemelt 
különdíjában részesült

Az Önálló kutatások, elméleti összegzések kategória díjazottainak munkáit Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet igaztója értékelte. Miből is áll az önálló kutatás, elméleti összegzés? - tette fel a kérdést még a díjak átadás előtt, és rögtön válaszolt is rá. ,,Mindenképpen kell hozzá a belső kényszer, a szemlélődés. Ha ez az idősebb mester tanácsaival, ismeretanyaggal is párosul, már vállalkozhatunk arra, hogy megszerzett tudásunkkal megpróbáljunk átjutni a »mocsáron«. Azon a mocsáron, amin »lidércfények táncolnak«, és amiből ismereteink segítségével megtalálhatjuk a kivezető utat, és rájöhetünk, hogy a lidércfény nem más, mint természeti jelenség."  Megfontolandó, elgondolkodtató útravaló ez. E kis felvezetés után szólította a kategória első helyezettjét, Spohn Mártont, aki a "Növény kártevőkkel szembeni önvédelmének vizsgálata" című pályázatával nyert.
 

Spohn Márton,
az Önálló kutatások, elméleti összegzések 
kategória első díjasa
Fridrik Mihály
második helyezett lett

 
Kollek Bálint és Csanády István,
a második díjasok
Horváth Orsolya,
a harmadik díjas

 
Zelenák Eszter
is harmadik díjas
Szepesváry Csaba
szintén harmadik díjat kapott

Az idén is Pálmay Lóránt tanár úr méltatta a Martin Gardner által tizennégy éve kiírt Matematika kategória díjazottainak pályamunkáit. "A zsűri nagy örömmel tapasztalta, hogy a tavalyihoz képest is több pályázat érkezett az idén a kategóriába, amelyek között most is több értékes munka van. Mint az első díjjal jutalmazott pályázat is, amelyet Nemes Ákos, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanulója írt »A pozitív AIDS-teszt ok a pánikra? Avagy ki tört be a házamba?« címmel. A dolgozatot olvasva megállapíthatjuk, a matematika még abban is segít, hogy ne essünk kétségbe még betegségben sem, vagyis a matematika is orvosság. A matematikát tehát használni kell!"

Pálmay Lóránt, a Martin Gardner nevével fémjelzett Matematika különdíj elnöke


Nemes Ákos,
az első helyezett
Borbély Kinga Beáta,
a második díjas (aki a Természettudományos 
múltunk felkutatása kategóriában
is harmadik díjat nyert)

 
Csató Bertalan
második díjas
Durugy Ákos
harmadik díjas

A Természettudományos múltunk felkutatása kategória díjait, mint minden évben, Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója adta át. Örömmel nyugtázta, hogy kérésének megfelelően ebben az évben csak olyan dolgozatok érkeztek a kategóriába, amelyek valóban a természettudományos múltunk témakörébe tartoznak. Az idén első díjat nyert pályázat, amelyet Kúti Andrea, Ódry Ákos és Porkoláb Attila készített "Az üstökös" címmel, nemcsak azért érdekes, mert Tesla életét és munkásságát mutatja be, hanem aktualitása miatt is, hiszen Tesla egykori felvetéseit felhasználva manapság is folynak fizikai kutatások, amelyeket a hadiipar kezdett használni és tovább kutatni.

A Természettudományos múltunk felkutatása kategória első helyezettjei:
Odry Ákos, Kúti Andrea és Porkoláb Attila

Gazda István, a kategória zsűrielnöke
Demeter Ágota Dorottyának nyújtja át a második díjat

Darvay Tamás is második lett 
(ahogyan a Kultúra egysége kategóriában is)
Keszthelyi Noémi és Korsós Anna, 
a harmadik helyezettek

A Biodiverzitás kategóriában a stuttgarti székhelyű Német-Magyar Társaság díjait Szili István nyugalmazott főiskolai tanár adta át. Többek között Takács Attilának, aki a "Természetvédelem, Tokaj, tárnicsok" című írásával érdemelte ki a zsűritől az első helyezést. "A dolgozatból kitűnik, hogy Attila úgy ismeri e szép terebélyes hegyet, mint a tenyerét. És oda van a tárnicsokért, meg a természetvédő rekonstrukciókért. Ha kell, füvet kaszál, máskor az özönnövényeket próbálja móresre tanítani. És közli is rendbetett, logikusan átgondolt összefüggéseit. Nem véletlen tehát, hogy munkáját az első díj odaítélésével jutalmaztuk"- érvelt az elnök.
 

Szili István adta át 
a Biodiverzitás kategória 
elismeréseit
Takács Attilának, 
aki első és
Kovács Andrásnak,
aki harmadik díjat kapott

Ezután lépett mikrofonhoz Tardy János, az Európai Természetvédelmi Központ alelnöke, szerkesztőségünk kedves barátja, aki az ünnepi alkalomból mindig patinás, megszívlelendő idézetekkel lepi meg a hallgatóságot. Az idén sem csalatkoztunk. Megszívlelésül ajánlotta Deák Ferenc néhány gondolatát, ami így szólt: "Tanulnunk kell s művelnünk a tudományok minden szakát, művelnünk a népnek minden osztályát: mert korunkban csak azon nemzetnek van biztos politikai jövendője, mely komolyan törekszik az általános műveltség színvonalára emelkedni, s azon előre haladni. Aki hazáját nemcsak a lelkesedésnek fellobbanó hevében, hanem mindig igazán szereti, törekedni fog minden úton, minden alkalommal használni a hazának. Minden percz, melyet tanulásra, minden fillér, mit a tudományoknak, s azok közlönyeinek pártolására fordítunk, egyszersmind a haza oltárára tett áldozat."
 

Tardy János köszönti
a résztvevőket
Bacsárdi László különleges 
bejelentést tett

Ezután Bacsárdi László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktoranduszának bejelentésével folytatódott a díjkiosztó. "Simonyi Károly fia, Charles Simonyi, folyóiratunk szerkesztőbizottságának tagja, április 7-17-e között a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén lesz. Ez idő alatt egy este élő rádióamatőr-kapcsolatot fogunk létesíteni az űrállomással. A 6-8 perces időablak során volt középiskolás diákok tehetnek fel majd kérdéseket Charles Simonyinak. Közöttük lesznek azok, akik a Természet Világa diákpályázatának Kultúra egysége kategóriájában az elmúlt évek során helyezést értek el."

Radnai Gyula, a Simonyi Károly által alapított Kultúra egysége különdíj pályamunkáit

Szerkesztőbizottságunk tagjainak jóvoltából tovább él a néhai Simonyi Károly alapította Kultúra egysége különdíj. Ez évben is Radnai Gyula, az ELTE Általános Fizika Tanszékének docense értékelte a pályamunkákat. A pályázatokról általánosságban a következőket mondta el tanulságképpen. "Becsületesnek kell lenni az idézésekben, körültekintőnek kell lenni a témaválasztásban, és jelezni kell, ha a pályázat más versenyeken is szerepel." Az idei kategórianyertes Somogyi Tímeának, aki Péter Rózsáról írt, a következő szép szavakat mondta. "Dicséretes, hogy Tímea, aki nem akar matematikus lenni, elolvasta Rózsa néni »Játék a végtelennel« című könyvét, amit azoknak írt, akiknek a matematika nem a kedvenc tantárgyuk, de a matematika szépségét humán megközelítésben is fel tudják fogni. Itt az élő példa arra, hogy ez sikerülhet. Külön örülök, hogy pályázata elkészítésekor nagyon sok Péter Rózsáról szóló könyvet átnézett."

Feischmindt László és Darvay Tamás közösen írt munkával lettek elsők

Somogyi Tímea is 
első helyezést kapott
Maxim Orsolya
két második díjat is nyert

A Biofizika kategória pályamunkáit, melyet Varjú Dezső tübingeni professzor alapított, Horváth Gábor, az ELTE Biológiai-fizika Tanszékének tanára értékelte. Berecki Beáta és Veres Orsolya "A suli decibelben" című pályázatáról a következőket mondta. "A szerzők a hang mibenlétét és az emberi hallás mechanizmusát foglalják össze munkájukban, majd a zene és a zaj közötti különbség ecsetelése után rátértek dolgozatuk fő tárgyára, a zajra, és emberre kifejtett hatásának bemutatására. Munkahelyükön, az iskolában, mérésekkel vizsgálták a főbb zajforrásokat, és azt, mit lehet tenni ellenük. Szépen és tömören, igazi ismeretterjesztő stílusban megírt, a szakirodalomra épülő, önálló kutatómunkát is tartalmazó írásművükkel méltán érdemelték ki az első díjat."

A Varjú Dezső professzor által alapított Biofizika kategória első helyezettjei:
Berecki Beáta és Veres Orsolya

Horváth Gábor a kategória második helyezettjének, 
Dömötör Gyulának adja át a díjat
Gelencsér Viktória, 
a harmadik díjas

Ezután két különleges díj átadása következett: a Metropolis Alapítvány különdíjáé és a James Randi alapította Szkeptikus különdíjé. A helyezetteknek Bencze Gyula, a Központi Fizikai Kutatóintézet Részecske és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója adta át a díjakat.
 
 

Nickl István és Erdélyi Soma első díjas lett
Antali Máté második díjas

"Metropolis-díjban olyan pályázatok részesülnek - mondta -, amelyek kapcsolatban vannak a számítógépek alkalmazásával. Ebben az évben két pályázatot jutalmaztunk ebben a kategóriában, mindkettő nagyon ötletes. Az egyik, az első díjas pályamunka, Lang Ágota tanárnő diákjainak, Nickl Istvánnak és  Erdélyi Somának az írása, ami az intelligens tűzoltó apparátus létrehozásával foglalkozik. A második díjat Antali Máté dolgozata kapta, ami a rend és káosz kérdésével foglalkozik."

Szatmári Antal és tanára, Härtlein Károly

A Szkeptikus különdíj idei győztese Szatmári Antal, aki a "Mosolygolyó" című írásáért vehette át James Randi díját. (Diák-mellékletünkben már olvashatják.)

Szentpáli Áron-Szám Dorottya-Orgel Csilla,
a Magyar Csillagászati Egyesület első díjasai

A Magyar Csillagászati Egyesület díjait a nyertesek Szabados Lászlótól, az egyesület elnökétől vehették át. Rövid értékelésében a következőket mondta. "Mire tanít a csillagos ég? Az egyesület díjaira aspirálók e kérdésről alkotott véleményére voltunk az idén kíváncsiak. Azt már a pályázókra bíztuk, hogy mely történeti korra vonatkozóan tekintik át a csillagos ég és az ember kapcsolatát. Akadt, aki az ókori egyiptomi csillagászati ismereteket összegezte, egy másik pályamunka pedig azt mutatta be, hogy az égbolt ismerete a középkorban miként segítette a tengeri navigációt. Napjainkban a helymeghatározást már műholdas navigációs rendszerrel végzik, ennek részleteiről egy másik pályamunkában olvashattunk. A Földről jóval távolabbra vezet, és igazi csillagászati újdonságokat ismertet a más csillagok körül keringő bolygók felfedezési módszereit bemutató esszé." Az idén két első díjat is kiadott a zsűri. Egyet Szentpáli Áron Zsolt kapott, aki két remek dolgozatot is írt: "Cseng He admirális expedíciói" és "A műholdak és a GPS" címmel, a másikat pedig Szám Dorottya és Orgel Csilla kapta, akik a "Csillagok gyermekei a pokol tornácán" című pályázatot írták.


Máthé Márta, a Metropolis tanári
fődíját Piróth Eszter igazgatónőtől
veszi át

A szintén Metropolis tanári
fődíjas Nebojszki László,
Trencséniné Berzai
Zsuzsanna,
Csörgő Terézia

Nem érhetne véget díjkiosztó ünnepségünk a felkészítő tanárok munkájának elismerése nélkül. Az idén tizenegy tanárnak nyújthatta át Piróth Eszter, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatója a Metropolis tanári ösztöndíjakat.
 

Metropolis tanári ösztöndíjasaink:
Darvay Béla,
Csete Lajos,

 
Tóth Dénes,
Szász Ágota,
Kormányos Róbert

Átadta a TIT különleges díját is, egy ajándékcsomagot, ami a Mindentudás Egyetemének eddig több mint százötven előadását tartalmazza CD-n és kazettán. A kitüntetésben első ízben a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium részesült, ahonnan hosszú évek óta nagyon sok tartalmas pályamunka érkezett.

Gergely János akadémikus a tanároknak is köszönetet mond

Gergely János akadémikus ünnepélyes, biztató szavai zárták a díjátadót, amit tömören így összegzett: "Folytassátok!"

KAPITÁNY KATALIN

Természet Világa, 138. évfolyam, 4. szám, 2007. április
http://www.termeszetvilaga.hu/ 
http://www.chemonet.hu/TermVil/