Herczeg János életmű-díja


 

Amint azt már Esterházy Péter megírta, az ő Berzsenyi gimnazista barátai egykoron két tanárukról beszéltek lelkesen és odaadással. Az egyik a matematikatanáruk, Herczeg János volt.

Idén, a Thália Színházban, hét tanártársával együtt Herczeg János átvehette a Rátz tanár úrról elnevezett életműdíjat, mellyel hazánk legkiválóbb tanárait tüntetik ki.

Herczeg János mindmáig nagyszívű, vérbeli pedagógus maradt, kinek értelmével bölcsesség és humánum szövetkezett. Igaz, már régen nem néz nap mint nap diákjai szemébe, a munkája azonban az ismeretek átadása maradt új állomáshelyein, a Magyar Rádiónál és az Élet és Tudomány szerkesztőségében is. A Magyar Rádiónál műhelyt teremtett, az Élet és Tudománynak értéktisztelő otthonosságot adott, és ma is segíti munkájukat.

Nevével örökre öszszefonódott a lap Gondolkodás iskolája rovata, valamint a rádió egyedülálló esszériport folyama, a Véges végtelen, melyet Vekerdi Lászlóval együtt éltet, lassan már negyedszázada.

A díj átvételekor kedvesen elhárította magától a dicsérő szavakat, s arról beszélt, diákjai nem tőle lettek okosak, maguktól voltak azok. Meg arról, hogy különösképpen azért boldog, mert úgy érzi, az ő díjával az iskolán kívüli, az azt segítő ismeretterjesztő munkát az oktatás szerves részként ismerték el.

Ugye, mondtam, hogy bölcs ember! Isten éltesse sokáig!

S. GY.

Természet Világa, 136. évfolyam, 12. szám, 2005. december
http://www.termeszetvilaga.hu/
http://www.chemonet.hu/TermVil/