"Önöknél mindenki
mindenkit ismer."
Kis színes csevej

Hudecz Ferenccel 

1952-ben született Budapesten. Az ELTE vegyész szakát 1977-ben végezte el. Azóta az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke mellett működő ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoportban dolgozik. 1993-tól a kémiai tudományok doktora és tudományos tanácsadó, 1996-ban habilitál, 1999-től a kutatócsoport vezetője. 1997 és 2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjas. 2003 óta egyetemi tanár, az ELTE oktatási és tudományos rektorhelyettese. Közben a Pennsylvaniai Egyetem Wistar Intézetének, a Nottinghami Egyetem Rákkutató Laboratóriumának és a Kumamotói Egyetemnek volt vendégkutatója. 1999-től vendégprofesszor a Konstanzi Egyetemen, valamint az Osakai Egyetem Fehérjekutató Intézetében.

Közéleti szerepvállalása igen széles körű. Két magyar és öt nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Számos tudományos konferenciát szervezett, közöttük kiemelkedő az 1998-ban Budapesten rendezett 25. Európai Peptidszimpózium.

Kutatásai két területre összpontosulnak: fehérjék antigénszerkezetének feltérképezése, epitópok azonosítása klasszikus és kombinatorikus kémiai módszerekkel, mesterséges "szuperantigének" kutatása szintetikus vakcinák és diagnosztikumok előállítása céljából, tumorellenes és antimikrobiális peptidepitópok specifikus célsejtbe juttatása oligopeptid- és fehérjekonjugátumaik segítségével. Kutatásait hazai (OTKA, GVOP) és nemzetközi (EU-FP5, COST, WHO) szervezetek támogatják. Eredményeit az MTA Akadémiai Díjjal ismerte el.

1977 óta tanít az egyetemen, az utóbbi 15 évben biológusok számára adott elő szerves kémiát; a vegyészeknek gyógyszerkutatással kapcsolatos előadásokat hirdetett meg. Angol és spanyol kollégákkal az egyik első magyarországi TEMPUS-projekt koordinátora. Az Erasmus-program keretében - 1998-tól - diákjai német, angol, spanyol és finn egyetemekre jutnak el. Ezt igen fontosnak tartja. Vezetésével húsznál több diplomamunka és tíz PhD-disszertáció készült el.

A Semmelweis Egyetemen docensként dolgozó, biofizikus feleségével együtt neveli két fiát. Gergő 2004-ben végzett közgazdász-elemző, munka mellett PhD-tanulmányokat folytat. Andris az ELTE-n egyiptológiát és régészetet tanul, s ezzel párhuzamosan végzi a Közgázt. A fiúk a nyelvekben versenyeznek, kettejüknek nyolc nyelvből nem csak vizsgájuk van.

- Gyerekként mi volt az első elvégzett kísérlete?

- Cink-szulfidot készítettem kén és cinkpor keverékének meggyújtásával. A kísérlet sikerült. "Hatalmas" hatása volt, szerencsére a fürdőszobában csináltam és egyedül; jegyzőkönyv nem készült.

- Ki segítette karrierjét?

- Az általános iskolában (Mártonhegyi úti ének-zenei) Anna néni meghatározta a pályát - biokémia. Középiskolai tanárom, Fraknói Tivadar (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, biológia-kémia tagozat) szakmai tudása és emberi tulajdonságai tovább erősítették - a nem családi - "imprinting"-et. Straub F. Brunó, akit az MTA Történettudományi Intézetben történészként dolgozó édesanyám - ismeretlenül - felkeresett a kérdéssel, hogyan lehet egyetemi tanulmányokat folytatni az 1970-es években Magyarországon, a lehetőségek (SOTE, ELTE, BME) részletes elemzése után az ELTE vegyész szakát javasolta. Az egyetemen nagy hatással voltak rám Kucsman Árpád szerves kémiai előadásai, a speciális kurzusok között pedig Medzihradszky Kálmán peptidkémiája, Gergely János immunológiai és Kovács János sejttani stúdiumai. Talán a legtöbbet Szekerke Máriának köszönhetek, akinél a tudományos diákköri munkát kezdtem, diplomáztam és doktoráltam. Az ő nyitottsága, nemzetközi-szakmai széleslátókörűsége és a gondolkodás szabadságának tiszteletben tartása nagyban segítette szakmai fejlődésemet.

A kapcsolat egykori tanáraimmal, főnökeimmel tovább él. Stanley Plotkin emeritus professzortól, akinél az 1980-as évek közepén dolgoztam Amerikában, nemrég kaptam egy e-mailt, amelyben gratulált az egyik cikkhez.

És természetesen a feleségem...

- Melyik könyv hatott legjobban tudományos pályájára?

- Bruckner Győző Szerves kémia kötetei.

- Mi okozza jelenlegi munkájának legnagyobb sikerélményét? Mik a legfőbb frusztrációi?

- A legnagyobb sikerélmény a kutatásban, amikor tudom, hogy egy cikk jó; az oktatásban, amikor egy hallgató azt mondja a két féléves szerves kémiai kurzus után, a második vizsgajegy beírását követően, hogy "Tanár úr, öntől tanultam valamit, köszönöm". Frusztráció: amikor visszaélnek a józan ésszel, és a fekete zongoráról akarják bebizonyítani, hogy valójában fehér.

- Melyik könyv van jelenleg az éjjeliszekrényén?

- J. R. R. Tolkien: Gyűrűk ura, S. Mrożek: Zuhanás közben, Mészöly Miklós: Pontos történetek útközben.

- Milyen muzsikát szeret hallgatni kocsijában vagy otthoni lejátszóján?

- Zongoraversenyeket és kamarazenét. Mozart-, Haydn-, Beethoven-, Rahmanyinov-, Csajkovszkij-, Smetana-, Dvořák-, Debussy- és egy-egy Purcell-, Muszorgszkij-, Bizet-, Ravel- vagy Orff-művet. Máskor Beatles-számokat, Brecht-dalokat Lotta Lenya, Gizella May vagy Marianna Faithful tolmácsolásában; Luis Armstrongot és angol gyerekdalokat ("nursery rhymes").

- Általában mit nem szeret igazán egy publikált cikkben?

- Azt, hogy már elkészült. Főleg, ha jó.

- Hol és mikor szeretett volna élni és dolgozni?

- Itt és most.

- Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kapott?

- Többet kaptam, itt csak kettőt idéznék. Kassák Lajostól: "Éljünk a mi időnkben!", Turczi Gyulától, aki az egyetemen matematikát adott elő, remekül: "A sarokba szorított ész csodákra képes." ( Teljes képzavar, de az üzenet hiteles.)

- Mi jelent ön számára pihenést?

- Utazás, kirándulás a hegyekben barátokkal, bridzs, kerti munka.

- Mivel foglalkozott volna, ha nem a kutatást választja?

- Kertész vagy pszichológus lennék.

- Érez-e késztetést arra, hogy tanuljon valamit, aminek nincs azonnali vagy gyakorlati értéke? Ha igen, mi lenne az?

- Igen. Franciául és zongorázni.

- Milyen körülmények között születtek legjobb és legihletettebb ötletei?

- Utazás vagy koncert közben.

- Mi az, amit ön szerint a nagyközönségnek föltétlenül tudnia kellene a tudományról?

- Jó dolog, és előreviszi a világot, de tudni kell, hogy emberek csinálják.

- Most közölték önnel bizalmasan, hogy holnap lesz a világ vége. Mit tenne?

- Megkérdezném, milyen kísérleti alapja van a hipotézisnek.

- Mi az az egyetlen tárgy, amit égő munkahelyéről kimentene?

- A még be nem nyújtott kéziratokat.

- Mi a legvonzóbb dolog a hűtőszekrényében?

- Grépfrútlé és cheddarsajt.

- Melyik irodalmi személyt alkalmazná szívesen postdokként?

- Frodót.

- Véleménye szerint melyik a legaktívabb évtized egy kutató életében?

- Mindenkinek más. Van, aki már 35 évesen túl van rajta, van aki 60 évesen kezdi.
 


Természet Világa, 136. évfolyam, 8. szám, 2005. augusztus
http://www.termeszetvilaga.hu/
http://www.chemonet.hu/TermVil/