Mintha egy világítótorony jelezne az atomok közötti térből, pozitronokból álló fényével sorban végigpásztázva a körben elhelyezett detektorokat 
Mire jók a müonok?
Tartalom - 134. évfolyam, 11. szám, 2003. november
Bencze Gyula: Teller Ede (1908-2003)
Király Péter: Egy Teller-vers története
Solt György: Mire jók a müonok?
Bazsa György: Van-e tudomány hit nélkül?
"A matematika a kultúránkban gyökerezik". Beszélgetés Alex Lubotzky professzorral (Staar Gyula interjúja)
Szabad János: Élőlények klónozása
Rétvári László: Az erdélyi magyarság és szállásterülete
N. Sándor László: A tudós, aki belehalt a hazugságba. David Kelly és a Hunting-vizsgálat
Szénássy Barnáné: "A legmelegebb jókívánságokkal". Levelek Fejér Lipót hagyatékából
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Gyarmati Krisztina: Kert a változások tükrében. Körkép a keszthelyi Festetics-kastély parkjáról
Kétyi Iván: Napjaink járványa - a SARS - és tanulságai 
Csaba György: Egy férfi izzadsága csak egy másik férfit vonz? 
Nulla sorszámú elem? (Bődy Zoltán összeállítása) 
Hargitai Henrik: Aphrodité megszállt szigetén
Geometriai szobrok Ócsán (Inczeffy Szabolcs) LEVÉLSZEKRÉNY
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Müon-világítótorony (Kakasy Éva rajza)
Mellékletünk:  (Varga Levente, Könczöl Laura, Pápai Petra, Daróczi Kamilla és Horváth Dóra írása). Kéri András Zsolt: Harmadszor adták át a Rotary Clubok ösztöndíjait

Melléklet: Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 3. szám