Tartalom - 2006. I. különszám
Staar Gyula: Főszerepben a fizika
Bencze Gyula: A fizika éve
Nagy Károly: A huszadik század fizikájáról és világképformáló szerepéről (első rész, második rész)
Meskó Attila: Eötvös Loránd geofizikai vizsgálatai
Radnai Gyula: Eötvös Loránd és a tudós tanárok társulata
Plósz Katalin: A fiatal Eötvös Loránd
Vincze Ildikó: Röntgensugár által átlátszóan. Gotharrd Jenő röntgenfelvételei és röntgencsövei
Abonyi Iván: „Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai” 
Gábos Zoltán: A harmadik erdélyi egyetem fizikusai
Abonyi Iván: 1905-2005: a relativitáselmélet első százada
Varró Sándor: A fény kettős természete. Einstein és a fotonok
Bencze Gyula: Milyen is volt Albert Einstein? 
Paul A. M. Dirac: Emlékeim egy izgalmas korszakról 
Hraskó Péter: Epizódok a maghasadás felfedezésének történetéből
Hargittai István: Szilárd és Fermi 
Fehér Péter: Neumann és a „bomba” 
Kovács László: Hamvak kereszt alakban. Gábor Dénes nyughelyének megtalálása 
Kostka Pál: A hazai fizikatörténet jeles emléke
Jéki László: A Központi Fizikai Kutatóintézet
Marx György: Szépség és fizika
Toró Tibor: József Attila transznegatívum-elmélete és az anyag-antianyag-szimmetria(sértés)
Victor F. Weisskopf: Embertelen-e a fizika? 
Vicsek Tamás: Biológiai rendszerek modellezése 
Tichy Géza: Szilárdtestfizika. Vissza- és előretekintés 
Pap László: A XX. század elektronikája és a fejlődés irányai
Patkós András: Mi jöhet Einstein után?

Megjelenik 
a Nemzeti Kulturális Alapprogram,
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok,
a Kutatásfejlesztési és Kutatáshasznosítási Iroda,
a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztálya,
a Magyar Szabadalmi Hivatal,
a Természet-Tudomány Alapítvány támogatásával