A különszám tartalma


„Aki a múltját nem becsüli, az a jövőt sem érdemli meg.”
Beszélgetés Kroó Norbert akadémikussal, a Fény Éve
magyarországi Programbizottság elnökével (Both Előd interjúja)
Both Előd: Évfordulók
A fény Nobel-díjasai
Abonyi Iván: I. A fénysugárzás modern elméletének kialakulása
a fizikai Nobel-díjak tükrében
Radnai Gyula: II. Fénylő évek, nevek, események az orvosi, fizikai, kémiai Nobel-díjak történetében
Pécz Béla: Legyen világosság! – mondta a Nobel-díj Bizottság. A 2014. év Nobel-díjasai
Patkós András: Létezhet-e anyag fény nélkül? Kutatás a fénytelen anyag után
Solt György: Az első fény
Kiss L. László: A számokká alakított fény. Digitális égboltfelmérések
Kolláth Zoltán: Történetek a fényszennyezésről
Farkas Győző: Hogyan készül és mire jó az ultrarövid fényimpulzus?
Fényreszabott méter. Beszélgetés Bay Zoltánnal (Staar Gyula interjúja)
Schiller Róbert: Napfényből hidrogén
Kajtár Márton: Miért piros a paprika? (Tomasz Jenő előszavával)
Horváth Ottó–Szabóné Bárdos Erzsébet–Fodor Lajos: A fotokémia környezetünkben és környezetünkért
Lente Gábor: „...és lőn világosság.”  Fényt kibocsátó kémiai reakciók a világító rudaktól a szentjánosbogarakig
Horváth Gábor: A fénysarkítás dicsérete. Látás poláros fénnyel
Szabad János: Belső óra és napi ritmus
Kozma-Bognár László: A növényi cirkadián óra
Andrásfalvy Bertalan: Világító pipettahegy
Csáji Attila: A fényművészetről a Fény Évében
Bacsárdi László – Friedl Zita: Versenyfutás az árnyékkal
Lang Ágota: Idővonalaink
Az MTA Fény Éve fotópályázatának képei