HELYÜNK SZELLEME
 

 Genius loci. A XX. század Budapesten készült. Ezt a némileg túlzó címet adta Václav Smil a Nature 2001. január 4-i számában megjelent írásának, melyet folyóiratunkban is közzétettünk. Abban a folyóiratban, amely – s ezt bizton állíthatjuk – 142 éven át Budapesten készült. Szerkesztőségünk ez idő alatt szinte mindig a főváros jól körülhatárolt kis területén, a mai VIII. kerületben működött. 

Folyóiratszámaink őrzik szerkesztőségünk címeit: Eszterházy utca 16., Gyulai Pál utca 14., Somogyi Béla utca 6., Bródy Sándor utca 16. Szerkesztőségünkbe tartva kereken négy évtizede járom ezeket az utcákat, de csak nemrégen figyeltem fel arra, hogy természettudományos múltunk mennyi emléke vesz itt körül minket. Közelben Társulatunk egykori székháza (a mai Bródy Sándor utcaiban dolgozunk), kőhajításnyira szerkesztőségünk tagjainak alma matere, az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Naponta elmegyek egykori főszerkesztőnk, Fodor József szobra előtt a Gutenberg téren, a Rókus kórház előtt áll az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignácnak szobra… Itt a közelben nagyjaink, egykori jeles intézményeink emléktábláinak sorát látom folyamatosan. Körülvesz a hely, a helyünk szelleme. A most induló sorozatunkban szerkesztőségünk szűkebb környezetének természettudománnyal összefonódó emlékeiről szeretnénk képet adni. 

 S. GY


.
Kapronczay Katalin: A Természettudományi Társulat székházának története
Schiller Róbert: Trefort gimnázium - a Minta 125 éves épülete
Kapronczay Károly: A közegészségügy apostola. Gondolatok Fodor József szobráról
Kucsman Árpád: A sárga ház a Trefort-kertben
Beck Mihály: A Kis Akadémia, A Trefort-kert
Medzihradszky Kálmán: Kémia a Trefort-kertben 1945 után
első rész, második rész