Címlap
Tartalom2000. II. különszám
Vámos Tibor: Szerepünk egy óriás színpadon. Bevezetõ gondolatok
Lovász László: Véletlen és álvéletlen
Demetrovics János, Katona Gyula:  Az algoritmusok bonyolultsága
Rónyai Lajos: Három halk visszhang
Szentgyörgyi Zsuzsa: Számítástudomány és -technika Magyarországon
Csirik János, Horváth Gyula: A szegedi iskoláról
Futó Iván: A logikai programozás hazai története
Benczúr András: Informatika – oktatás – informatikaoktatás
Kiefer Ferenc: A nyelvészet és a számítástudomány
Alföldi István,  Szedlmayer Bea: Írástudás az információs társadalomban (ECDL)
Pléh Csaba: A megismerés pszichológiája és tudománya. A kognitív pszichológiától a kognitív tudományig
Hanák Péter: A számítástechnikai diákmozgalom
Császár Farkas Márton: Számítástechnika diákszemmel
Dömölki Bálint: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Halmos Pál: A Neumann-legenda
„Szándékprogramozás”. Beszélgetés Charles Simonyival (John Brockmann interjúja)
Bojár Gábor: A Graphisoft és ami mögötte van
Reszler Ákos: A Recognita mint technológia és mint üzlet
Roska Tamás, Bálya Dávid, Csapodi Márton és Zarándy Ákos: Analogikai celluláris számítógépek. Egy új számítógépelv
Naszlady Attila: Az orvosi informatika és információtechnológia
Kovács György: Számítógéppel segített tervezés és gyártás
Bakonyi Péter: Az internetjelenség és Magyarország
Neumann János: Túlélhetjük-e a technikát?
Címképünk: Kovács Attila kollázsa, mely M. C. Escher rajzának
felhasználásával készültVissza a különszámokhoz