"Az emberi kultúrának a tudomány az alapja, ezért kell a legszélesebb körben terjeszteni."
/Bay Zoltán/

A XXVII. Természet-Tudomány Diákpályázat kiírása

XXVI. Diákpályázatunk
eredményhirdetése

2017. augusztus
ÚJ KÜLÖNSZÁMAINK!


Tartalom
Tartalom, Előszó
Tartalom
Tartalom
Tartalom, Előszó
A különszámról

RÉGEBBI SZÁMAINK ÁRA 

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a 2015. évi és az azelőtti lapszámaink kedvezményesen, 500 forintos áron megvásárolhatók kiadónkban (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.). 



A TERMÉSZET VILÁGA A FACEBOOKON

AHOL OLVASÓINK HOZZÁJUTHATNAK A TERMÉSZET VILÁGÁHOZ
(a Lapker folyóiratunkat árusító helyei)
Újabb helyek
Ára: 780 Ft, előfizetőknek: 670 Ft, előfizetés

LAPSZÁMAINK MÁR DIGITÁLIS VÁLTOZATBAN IS MEG-
VÁSÁROLHATÓK!


Filmklub az Akadémián

„Simonyi Károly veszít”
Cikk a Forrás folyóiratban
Pillanatképek az Erdős-konferenciáról 

Biológiai Háttéranyag (frissítve!)
A Természet Világa az Apáczai Líceumban
Szentágothai-év, 2012
Az atomoktól a csillagokig

HELYÜNK SZELLEME
Genius loci. A XX. század Budapesten készült. Ezt a némileg túlzó címet adta Václav Smil a Nature 2001. január 4-i számában megjelent írásának, melyet folyóiratunkban is közzétettünk. Abban a folyóiratban, amely - s ezt bizton állíthatjuk  - 142 éven át Budapesten készült. Szerkesztőségünk ez idő alatt szinte mindig a főváros jól körülhatárolt kis területén, a mai VIII. kerületben működött. -->

FELHÍVÁS
Minden barátunkhoz, szerzőnkhöz, olvasónkhoz szólunk, aki szereti a lapunkat. A folyóirat 140. évében sok-sok helyen olyan előadást, rendezvényt szerveztünk, ahol a Természet Világára emlékezve a tudomány lángja világított. Milyen jó lenne, ha a sort idén is folytatva Kárpát-medence szerte legalább 140 helyen felgyulladna ilyen kis mécses! Ezeknek a rendezvényeknek a helyszínét, idejét, szervezőjének nevét dokumentáljuk, lapunkban folyamatosan közreadjuk. Ha kérik, megpróbálunk jó előadókkal, személyes jelenlétükkel is segíteni munkájukat. Igyekszünk lapszámainkból is eljuttatni ajándékpéldányokat a minket megtisztelő eseményekre. 
Lámpások

2017. július



Elsőként 1896-ban Svante Arrhenius svéd kutató fogalmazta meg, hogy az emberi tevékenység hatására jelentősen növekedhet a légköri szén-dioxid mennyisége, s becslése szerint a szén-dioxid- koncentráció megduplázódása 5–6 °C-os melegedéshez vezethet. Az elmúlt évtizedek mérései és a jövőre vonatkozó becslések azt jelzik, hogy egyre közelebb kerülünk ehhez a szén-dioxid- mennyiséghez… A szántóföldi növénytermesztés a globális klímaváltozás okozta időjárási szélsőségeknek talán legnagyobb mértékben kitett nemzetgazdasági ágazat… Míg a kultúrnövények jelentős része a hosszabb időtávban megfigyelhető kisléptékű változásokhoz képes alkalmazkodni, addig a klimatikus tényezők extrém kilendülését csak a legkiemelkedőbb alkalmazkodóképességgel rendelkező fajták képesek komoly termésveszteség nélkül átvészelni. (Bartholy Judit – Pongrácz Rita: Változó éghajlat – mezőgazdasági kihívások. Globális és regionális klímaváltozás)  


Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az újonnan létesült planetáriumok nem csökkentették a régebbiek látogatottságát, sőt mindenhol évről évre növekvő számok a jellemzőek… Törekedni kell az újak létesítésénél is egyedi, máshol nem ismétlődő kiállítási anyagok megalapítására, a diákok és felnőttek foglalkoztatására, ezekhez a programokhoz pedig nem pusztán szakképzett, de kiemelkedő előadói képességekkel is megáldott mediátorokat is kell társítani. (Hegedüs Tibor: A planetáriumok világa – a világ planetárumai. Ponori Thewrewk Aurél emlékére)


Mivel az ember nemi felépítése rendkívül bonyolult, sok tényező egymásra hatása alakítja ki. A nemi szervek telepei kezdetben indifferensek (bipotenciálisak) és a nemi kromoszómák által előhívott gonádok hormonjai fejlesztik ki azokat – normális körülmények között az egyik irányban. Ebből következik, hogy számos találkozási pontnak kell időben és térben egyeznie ahhoz, hogy a fejlődés valóban egyirányú, azaz normális legyen. (Csaba György: Az ember neme. Első rész)


Édesanyám férjének háztartásában találkoztam először késtartókkal, a letűnt polgári békeidők sajátos hírmondójával. Azóta keresem ezeket a bolhapiacokon. Mivel mindegyik más stílusú, rendszerint iparművészeti kialakítású kis tárgy, érdekes egymás mellé téve szemlélni őket, ahogyan a kutatásaink során elért eredményeinket, a hatásos peptidkombinációkat is. (Gács János: Hatásos kombinációk. Beszélgetés Hudecz Ferenc akadémikussal)


 

Ez a kivándorlás és a tehetség koncentrálódása a vezető kutatóközpontokban a tudományos növekedés természetes velejárója. Ugyanakkor a tehetségek elvesztése káros az anyaország számára. A tendenciák között nehéz megtalálni az egyensúlyt, az Európai Unió azt szeretné, ha a legtehetségesebb tudósok a legjobb intézményekben dolgozhassanak és kihasználják a lehetőségeket, de az is cél, hogy a tagállamok egyenlő mértékben fejlődhessenek és erős tudományos bázisuk legyen. Ahogy a kérdést vizsgálók fogalmaznak: „ez egyike a hagyományos európai problémáknak, amire nehéz kielégítő megoldást találni.  (Bencze Gyula: Mobilitás és tudományos együttműködés)



A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tevékenységének fontos területe a tehetséggondozás. A TIT szervezésében alakult meg a múlt század hatvanas éveinek második felében a Kis Matematikusok Baráti Köre, rövidesen pedig a Társulat szervezésében matematikaversenyek indultak az 5–6. osztályos diákoknak. Később ez kibővült a 7–8., majd a 3–4. osztályosok versenyeivel. Az általános iskolások matematikaversenyét Kalmár László neves matematikusról, tudóstanárról nevezték el. Az idei, 46. Kalmár László Matematikaverseny döntőjét május 19–20-án rendezte meg a TIT a budapesti Szent István Gimnáziumban.  (A TIT 46.  Kalmár László Matematikaversenének döntője)

Tudomány emberközelben
Beszélgetések-emlékezések

Bemutatkozás
  Fiatal kutatók, kutatójelöltek

Viták a tudomány körül

Kutatások, cikkek az OTKA támogatásával
(2010-2011-ben: PUB-I 83273)
(2012-2013-ban: PUB-I 106 681)
(2014-ben: PUB-I 111 142)
(2015. január – 2016. január: PUB-I 114 505)

PLANETÁRIUMI AJÁNLÓ

Természetvédelmi válogatásunk
Válogatás a fizika éve alkalmából
Fizikát népszerűsítő filmek
Az atomoktól a csillagokig


Keresés a termeszetvilaga.hu domain alatt:





X-Aknák

A honlapot Internet Explorerre és 1024*768-as felbontásra optimalizáltuk.