2. idézet

 Ami már most a szupersztring elméletet illeti, abban az a kapcsolat, amely a történelem folyamán az elméleti és kísérleti fizika között fennállt, teljesen elveszett. Addig, amíg ezek a „sztring-boyok” a való világ érzékeinkkel megtapasztalható jelenségeit nem tudják értelmezni és megmagyarázni, nem fizikát művelnek. És mégis a fizikai intézetek fizessék őket?! Vajon megengedhető-e, hogy fellelkesíthető fiatal hallgatóinkat elcsábítsák?

 Vajon azok a friss PhD-sek, akiknek tudománya a szupersztring elméletre korlátozódik, alkalmazhatók-e a fizika más területén, ha és amikor az egész szupersztring szétpukkan? A sztring gondolatok talán a matematikai intézetekbe valók, de még inkább a teológiai akadémiákra! Hány angyal fér el és táncolhat egy gombostű fején? Hány dimenzió fér bele egy olyan összenyomott struktúrába, amely harminc nagyságrenddel kisebb, mint egy gombostű fej? Megéljük még a középkori teológia feltámadását?

Glashow [3], p. 335

Vissza