SIMONYI KÁROLY

Válogatás írásaiból, Staar Gyulának adott interjúiból


A fizika kultúrtörténetébõl
Cikkek a Természet Világában, 1995–1996

XVII. század
Ti jobban féltek... A kopernikuszi fordulat
... én mégis egy könyvet írtam (GALILEI, KEPLER)
Az én módszerem jobb, mint a szokásos (DESCARTES, PASCAL)
... az egek és tengerek minden jelensége (HUYGENS, NEWTON)

XVIII. század
Láttam egy üstököst visszatérni... A kopernikuszi fordulat a filozófiában
Merj tudni! A NAGY FRANCIA ENCIKLOPÉDIA

A fizikai alapkutatások frontvonala a harmadik évezred küszöbén

A fizika, a filozófia és a társadalom viszonya az ezredfordulón (1999)

A magyarországi fizika kultúrtörténete. XIX. század
A magyarországi fizika kultúrtörténete. Simonyi Károly ajándéka (Staar Gyula interjúja, 2000)
Vekerdi László: „Merj tudni!” (2001)
Radnai Gyula:  Egy mûegyetemi professzor elõadásai a Múzeum körúton (2001)
 

A soproni részecskegyorsító. Beszélgetés Simonyi Károllyal (Staar Gyula interjúja, 2001)
Simonyi Károly: Köszöntöm... (Elõszó a Mikrovilághoz, 2001)
Kostka Pál: A hazai fizikatörténet jeles emléke (2004)