A semmi hatalma
Guericke-emléknap Szombathelyen


A fizikatanárok álma valósult meg 2003. szeptember 10-én, Szombathelyen, a Ferences kertben: láthatták, amint 16 ló erős húzására a földről megemelkedik, de nem válik szét a két híres, magdeburgi, evakuált félteke. S ami még fontosabb: diákjaiknak is megmutathatták a történeti hűségnek megfelelően végrehajtott kísérletet. A szemerkélő esőben háromezren figyelték átszellemülten az eseményeket, amelyeket a magdeburgi Otto von Gericke Társaság tagjai irányítottak.

Harsonaszóra három hintó gördült be az arénába. Korabeli ruhában megérkeztek a szereplők. Elöl a vendéglátók: Szombathely polgármestere és a Berzsenyi Dániel Főiskola rektora. Őket követte a világhírű magdeburgi polgármester, Otto von Guericke (alakítója német színész: Wolfgang Emmrich) és tudós würzburgi levelezőpartnere, a szerzetes professzor Gaspar Schott (megformálója a Szent Norbert Premontrei Gimnázium igazgatója, Gábor Bálint József) s a többi előkelőség.

Megkezdődött az 1657-es eseményt idéző bemutató. Az ősi város – Magdeburg –Grosse Münzstrasse 6. számú házának kertjében a házigazda, a város polgármestere köszöntötte a népes közönséget, és közölte a meglepő hírt: az általa feltalált, átalakított vízfecskendőből készített légszivattyúval sikerült légüres teret létrehoznia.

A megdeburgi féltekék Szombathelyen

Ennek bizonyítására a segédek két kis, 35 cm átmérőjű, belül üres réz félgömbből (most elektromos légszivattyúval) eltávolították a levegőt. Megkértek ezután 2-2, majd 4-4 diákot, próbálják széthúzni az evakuált féltekéket. Ez azonban csak akkor sikerült, amikor a köteleket kétoldalról már 20-20 gyerek húzta.

Ezután következtek a nap hősei, a lovak. Erejük mérésére, azaz a használatos erőmérő műszer kalibrálására és hitelesítésére a Puskás Szakközépiskola 15 erős legénye vállalkozott. Mindhárom alkalommal elhúzta őket a két nyőgéri hidegvérű ló, Vihar és Manci.

A hitelesítés után 2-2 lovat kötöttek az eredetivel pontosan egyező, 75 cm átmérőjű, 250 kg tömegű, már fél nappal korábban légüresre szívott két félgömbre. (Korábban két és fél órás próbával készültek lovak és lovasok: négyszer kellett a hidegvérűek elhelyezkedését megcserélni, hogy közel egyenlő legyen a jobb és bal oldali húzóerő.)

Újabb próba következik

4-4, 6-6, majd 8-8 ló következett, s a félgömbök ellenálltak. Nem csoda. 3500 kg tömeg földi súlya lett volna csak képes a szétszakításra. Amíg az újabb lópárokat bekötötték, Kovács László kommentálta Guericke szavait. A csillagközi tér egy darabját kívánta Guericke ide, a Földre lehozni, ezt a légüres állapotot akarta itt zárt térben létrehozni. Kitartó munkával sikerült is neki.

A 350 évvel ezelőtti megoldással választották szét most is a gömböket. Egy kislány kinyitotta az egyik félgömbön levő szelepet: a levegő sisteregve beáramlott (a vákuum visszaszállt a csillagközi térbe), s a két félgömb a játékmester kezének érintésére szétvált. Az eső esett, a tömeg ujjongott, és 1200 ember átvonult a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központba, a Guericke-emlékkiállítás megnyitására. Az Otto von Guericke Társaság műtárgyat: festett, hatalmas féltekéket adományozott Szombathelynek, majd a diákok megismételték Guericke kísérleteit. 250 m/s sebességgel repült ki a műanyag lövedék a vákuummal működő szélpuska csövéből. Két iskolásgyereket felemelt a légüresre szívott henger dugattyúja. 200 kg tömeg ráakasztására vált le a függesztőállványra helyezett, két evakuált félgömb alsó darabja. Működött az eletkromos szalaggenerátor, de nem vált elektromossá a megdörzsölt kéngömb, mert nagyon nedves volt a dörzsölő kéz és a levegő. (A Berzsenyi Dániel Főiskola fizikatanár szakos hallgatói azóta is minden munkanapon 200-300 mesziről jött diáknak mutatják be újra és újra a kísérleteket.)

Kiállítási tárlókban láthatók a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár kincsei: a Magdeburgot  is ábrázoló ősnyomtatvány és Gaspar Schott azon művei, amelyekben először láttak napvilágot Guericke kísérletei. A könyv a magdeburgi féltekés kísérletről publikált legkorábbi réz-metszetnél van kinyitva. A szervezők kinyomozták, hogy van eredeti Guericke-könyv is Magyarországon, a Sárospataki Református Kollégium Könyvtárában. A kiállítási tablók német nyelvűek, magyar fordítással, így sok látogató jön át a szomszédos Burgenlandból is.

Fizika a színpadon, fizika a kiállítóteremben: nagy szükség van erre a természettudományoktól elforduló, mai világban.

Kovács László