Galileo Galilei


Simonyi Károly: ... én mégis egy könyvet írtam (GALILEI, KEPLER) (1995)
Farkas Gyula: A Galilei-ünnep Páduában (1997)
Louis de Broglie: Galilei és a modern tudomány hajnala (2005)

Válogatás Vekerdi László Galilei-cikkeibôl

Galilei eretneksége (1986)
A Galilei-kép változásai (1992)
A Szent Hivatal Galilei körmire néz (1994)
Galilei a jezsuiták tanítványa? Elsô rész (1993)
Galilei a jezsuiták tanítványa? Második rész (1993)
Igazság és szabadság (Németh László Galileije, Galileo Galilei és a Galilei pöre) (2004)
    Galileo Galilei: Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások körébôl
                               Salviati módszere a vákuum mérésére
                               Salviati néhány megjegyzése az anyagok szerkezetérõl
                         Párbeszédek
A velünk élõ Galilei. Vekerdi László Így él Galilei címû könyvérõl (Fehér Márta, 1998)