Eötvös Loránd

Eötvös Loránd: Akadémia elnöki megnyitó beszéd (1889) 
Eötvös Loránd: Akadémia elnöki megnyitó beszéd (1891) 
Eötvös Loránd: A fizika tanításáról az egyetemen (1892) 
Eötvös Loránd: A tudományos akadémiák létjoga (1899) 
Eötvös Loránd: A Föld alakjának kérdése (1901) 
Eötvös Loránd: A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata között fennálló kapcsolatról (1885) 
Eötvös Loránd: A föld vonzása különböző anyagokra (1890) 
Eötvös Loránd: A torziós ingával végzett munkálatokról (1912) 

Abonyi Iván: Eötvös Loránd az általános relativitáselmélet bölcs?jénél. Eötvös Loránd születésének százötvenedek évfordulója (1998) 
Kis Domokos Dániel: A hegyek szerelmese – az ifjú Eötvös Loránd (1999) 
Körmendi Alpár: Az Eötvös-inga és alkalmazásai (1998) 
id. Lengyel Béla: Egy robbanás története (1888) 
Radnai Gyula: Eötvös Loránd (2001; rövid életrajz) 
Simonyi Károly: Az Eötvös-inga és az atommag szerkezete (A magyarországi fizika kultúrtörténete. XIX. század) 
 

Eötvös Loránd munkái és méltatása (KFKI) 
Eötvös Loránd Virtuális Múzeum