LAPOK A FIZIKA TÖRTÉNETÉBŐL

Áttekintés

Abonyi Iván: Hogyan forradalmasította az elektron a 20. század fizikáját? (1997) 
    Kovács László: 100 éve: elektron. Lénárd Fülöp és J. J. Thomson katódsugárcsövei (1997) 
    Joseph John Thomson: Katódsugarak
Balázs Nándor: Káosz és kvantummechanika (1997) 
Bencze Gyula: Fizikusok II. (2000) 
Bencze Gyula: A tudomány az emberiség sikertörténete (2001) 
Amorim da Costa: Kísérletek repülő gömbökkel (1994) 
Théo Kahan: Descartes, Pascal és a modern fizika (1996) 
John Maddox: A felfedezések hömpölygő folyama. 1. rész, 2. rész (2000) 
Marx György: A természettudomány hatása a 20. században (1997) 
Marx György: Szépség és fizika (1997) 
Nicholas C. Metropolis: Kései gondolatok (2001) 
Nagy Elemér: A kísérleti részecskefizika 40 éve (2003) 
Nagy Károly: A huszadik század fizikájáról és világképformáló szerepéről (2003) 
Nagy Károly: Százéves a kvantumhipotézis (2000) 
Simonyi Károly. Válogatás írásaiból, interjúiból (a fizika kultúrtörténete, a magyarországi fizika kultúrtörténete, a soproni részecskegyorsító) 
Szász Domokos: A matematika szerepe a természettudományokban. Gondolatok az egyetemi oktatásról (1995) 
Steven Weinberg: Megtervezett világegyetem? (2002) 
Victor F. Weisskopf: A természettudomány fejlődése a 20. században (1995) 
Weszely Tibor: A fény útja a világűrben (1996) 
    Abonyi Iván: Milyen a fény útja a világűrben? (Gondolatok Weszely Tibor tanulmánya nyomán)(1996) 
 
 

Név szerint

Bay Zoltán
Fénnyel szőtt halhatatlanság. Bay Zoltánnal Staar Gyula beszélget (1986) 
Zallár Andor–Szabó Tibor: Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága (1993) 
Mészáros Sándor: A Hold válaszolt (1996) 
Simonyi Károly: Emlékezés és töprengés (1996) 
Abonyi Iván: A Hold-radarkísérletek és Bay Zoltán megítélése az amerikai tudománytörténet-írás tükrében (1996) 
Kovács László: Bay Zoltán, a kísérleti fizika varázslatos mestere (2000) 
Bay Zoltán levele Staar Gyulának, a Természet Világa főszerkesztőjének (2000) 
  Bay Zoltán: Az atom, a jövő energiaforrása, 1941; Az ember és világa. A kozmológia mai problémái, 1981 

Békésy György
Radnai Gyula: A megfigyelés öröme – Békésy György születésének 100. évfordulójára, 1. rész2. rész (1999) 
Cornides István: Békésy György, a budapesti egyetem fizikaprofesszora  (1999) 

Niels Bohr
Bencze Gyula: Valóban megoldódott a koppenhágai rejtély? (2002) 
Gurka Dezső–G. Csizmás Edit: Magyarok a Bohr Intézetben – a kvantummechanika bölcsőjénél. 1. rész, 2. rész (2003) 

Rogerius Boskovic
Simonyi Károly: Merj tudni! A NAGY FRANCIA ENCIKLOPÉDIA

René Descartes
Simonyi Károly: Az én módszerem jobb, mint a szokásos (DESCARTES, PASCAL)
    René Descartes: A filozófia alapelvei (részletek) 

Paul Dirac
Nagy Károly: Paul Dirac, a relativisztikus kvantummechanika megalkotója (2002) 

Albert Einstein
Fehér Péter: Az „igazi” ifjú Einstein (2003) 
Bencze Gyula: Kedves Albert! (2004) 

Eötvös Loránd

Farkas Gyula
Gábos Zoltán:  "A természet a matematika nyelvén  szól hozzánk" (1997) 
Bíró Gábor: Farkas Gyula, a tanár. Százötven éve született Farkas Gyula (1997) 

Herman Feshbach
Bencze Gyula: Herman Feshbach (1917–2000) (2001) 

Gábor Dénes
Kovács László: Gábor Dénes, a mérnök-fizikus (2000) 
Kovács László: Hamvak kereszt alakban. Gábor Dénes nyughelyének megtalálása (2005) 

Galileo Galilei

Otto Guericke
Kovács László: A semmi hatalma. Guericke-emléknap Szombathelyen  (2004) 
    Otto von Guericke: A légszivattyú

Györgyi Géza
Lovas István: Györgyi Géza (2001) 

Werner Heisenberg
Bencze Gyula: Heisenberg, a magfizikus. Születése századik évfordulóján (2001) 
Bencze Gyula: Valóban megoldódott a koppenhágai rejtély? (2002) 

Christian Huygens
Simonyi Károly: ... az egek és tengerek minden jelensége (HUYGENS, NEWTON)

Jedlik Ányos
Gazda István: Jedlik Ányos 1848 március idusán (1998) 
Baksa Péter: Jedlik Ányos a Természettudományi Közlönyben (1869–1897) (2000) 
Jeszenszky Sándor–Németh József: Jedlik Ányos (1800–1895) 1. rész, 2. rész  (2001) 

Frédéric Joliot-Curie
Kiss Dezső: Fédéric Joliot-Curie emlékére (2001) 

Johannes Kepler
Simonyi Károly: ... én mégis egy könyvet írtam (GALILEI, KEPLER)

Nikolausz Kopernikusz
Simonyi Károly: Ti jobban féltek... A kopernikuszi fordulat
Simonyi Károly: Láttam egy üstököst visszatérni... A kopernikuszi fordulat a filozófiában

Georg Christoph Lichtenberg
Simonyi Károly: Láttam egy üstököst visszatérni... A kopernikuszi fordulat a filozófiában

Mihail Vasziljevics Lomonoszov
Simonyi Károly: Merj tudni! A NAGY FRANCIA ENCIKLOPÉDIA

Marx György
Németh Judit: Marx György, a tudomány világpolgára (2003) 
Marx György sírjánál. Vizi E. Szilveszter gyászbeszéde (2003) 
Utazás a XX. századból a XXI. századba. Beszélgetés Marx György akadémikussal. N. Sándor László interjúja (2002) 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
Simonyi Károly: Merj tudni! A NAGY FRANCIA ENCIKLOPÉDIA

Nicholas Metropolis
Bencze Gyula: A tudomány Metropolisa (2000) 

Isaac Newton
Simonyi Károly: ... az egek és tengerek minden jelensége (HUYGENS, NEWTON)
    Isaac Newton: Levél Robert Boyle-hoz
    Isaac Newton. Optika (rövid részlet) 

Blaise Pascal
Simonyi Károly: Az én módszerem jobb, mint a szokásos (DESCARTES, PASCAL)
  Kísérletek barométerrel

Wolfgang Pauli
Abonyi Iván: A modern fizika vezető szelleme. Száz éve született Wolfgang Pauli (2000) 

Szilárd Leó
Abonyi Iván: Egy realista látnok. Emlékezés Szilárd Leóra születésének századik évfordulóján (1998) 
Abonyi Iván: Szilárd Leó és H. G. Wells kapcsolata. A science-fiction jelentősége Szilárd Leó alkotásaiban (1998) 
Balázs Nándor: Szilárd házikabátban (1998) 

Tarján Imre
Bencze Gyula: Csak egy kis emlék? Lapok Tarján Imre életéből (1996) 
Bencze Gyula: Ismét szegényebb lett a tudomány. Tarján Imre (1912–2000) (2000) 

Teller Ede
Bencze Gyula: Teller Ede (1908– 2003) (2003) 
Király Péter: Egy Teller-vers... (2003) 

Alessandro Volta
Inzelt György: Kétszáz éves Alessandro Volta találmánya (2000) 
        Alessandro Volta: Az elektromosságról, melyet különböző fajtájú vezető anyagok puszta érintkezése kelt

Victor Weisskopf
Bencze Gyula: Viktor F. Weisskopf (1908–2002) (2003) 

Wigner Jenő
Nagy Tibor: Búcsúzunk Wigner Jenőtől (1995) 
Bencze Gyula: A világ legszerényebb embere (1995) 
Fizikáról és kémiáról, Wigner Jenő centenáriuma ürügyén. Tisza Lászlóval beszélget Geszti Tamás (2002) 
Hraskó Péter: Wigner Jenő kalandozásai a rezonanciák birodalmában (2002) 
Darvas György: Csodálatos dolog tudni, hogy igazából fizikus vagy. Wigner Jenő születésének századik évfordulóján (2002) 

*** 

Fizikai Nobel-díjasok 1994 óta (ismertetések)
 

Ajtay Ferenc: A kolozsvári Házsongárdi temetőben pihenő természettudósok. 1. rész, 2. rész  (2000) 
Gurka Dezső–G. Csizmás Edit: Magyarok a Bohr Intézetben – a kvantummechanika bölcsőjénél. 1. rész, 2. rész (2003) 
Lang Ágota: Egy fizikatanár Párizsban (2000) 
Farkas Gyula: Fizika és filatélia (2002) 

*** 

Humor
Balázs Nándor: Szilárd házikabátban (1998) 
Beck Mihály: Humor a tudományban (1995) 
Bencze Gyula: Kedves Albert! (2004) 
R. P. Feynman: Szerencsés számok (1996) 
R. P. Feynman: A szexista disznó (1997) 
Tarján Imre: Valahol a tudós is ember (1996)