BALÁZS ERZSÉBET

A Nagy Értelmező látogatása

Kedves Barátom!

Bocsáss meg, hogy ennyi ideig hallgattam, de sajnos a szokásos év eleji „lázas semmittevés" (költségvetés, jelentések stb.) meglehetősen elkedvetlenített, kifárasztott, egyszóval nem maradt energiám az írásra.

Most azonban „szövegszerkesztőt ragadtam", hogy beszámoljak Neked egy olyan megrendítő élményről, amelynek hatása alatt állok azóta, hogy ez velünk megtörtént.

Pár nappal ezelőtt békésen dolgozgattunk, amikor váratlanul látogatók érkeztek a laborba. Tudod, nemsokára átalakítjuk a berendezést, így nagyon örültünk, hogy a vendégeknek még szétszerelés előtt megmutathatjuk ezt az országunkban ritkaságként számon tartott eszközt. Sőt, azt reméltük, hogy az előző napi, szerintünk izgalmas, még nyers mérési eredményeket is megmutatva érdekes szakmai vita alakulhat ki.

A dolog azonban a bemutatkozást követően szinte azonnal más irányt vett. Megmutattuk ugyan a berendezést, még az új felvételeket is, azonban mégsem a földhözragadt mérésekről, hanem lényegesen magasabb szintű tudományról került szó. Egyik vendégünk ugyanis maga a Nagy Értelmező (NÉ) volt. Emlékszel bizonyára, hiszen a tévében is láthattad, amikor éppen itthon voltál. Ő a "minden idők fizikusa", aki nem foglalkozik az apró részletekkel, csak a világ egészét, annak keletkezését, a mikrorészecskék szerkezetét, az n-dimenziós spirális téridőt vizsgálja. Nemcsak vizsgálja, hanem már meg is oldotta a néző, de nem látó szemünk előtt rejtve maradt titkokat. Természetesen külföldön megbecsülik (NATO, NASA, ASA-NISI-MASA - Id. Fellini - stb. munkatársa), ám hazánkban a prófétaság keserű kenyerét fogyasztja. Eredményeiről gyakran tart előadásokat laikusoknak, talán hallottad hírét. Egy nemrég megjelent népszerűsítő cikkem (Természet Világa, 1993. január) okán jött hozzánk együttműködési lehetőségekről beszélgetni.

Hál ez aztán fantasztikusan sikerült! Hogy mi lenne az együttműködés, az nem derült ki számunkra. NÉ megtekintette szerény berendezésünket, de voltaképpen nem nagyon érdekelte a laboratórium, sem a munkánk. Ezzel szemben elmesélte munkássága főbb eredményeit. Említést tett arról, hogy maga is épített ilyen berendezést, amellyel üveglapra felvitt kolloidális grafiton sikerült atomokat látnia (!). Igaz, hogy az 1 mikrométeres oldalú ablakot a 6 atom teljesen kitöltötte (sic!), de a lényeg mégis az volt, hogy látott atomokat.

Ekkor kicsit kellemetlen helyzet alakult ki. Ismered Lacit, így el tudod képzelni, hogy ezt hallva Simplicissimus módjára vitatkozni kezdett. Értetlenkedett, mondván, hogy a grafit rácsállandója 2 angström körül van. Erre válaszként azt kapta, hogy akkor hát bizonyára az ablak mérete volt kisebb. Laci addigra teljesen begőzölt. Firtatni kezdte, mekkora volt a korrugáció, kötözködött, hogy az STM gyémánttűvel nem működhet még akkor sem, ha jó vastag alumíniumréteget párolnak rá, hiszen az alumínium oxidálódik. NÉ viszont állította, hogy az eszköz így működött. Ekkor kénytelen voltam Lacit diszkréten hátba vágni, hogy tovább ne vitatkozzék. Értse meg, NÉ számára az ilyen aprólékos problémák lényegtelenek, a fontos, hogy látta az atomokat.

Őszintén mondom neked, szívesen megnézném NÉ berendezését, mert nem teljesen világos előttem, hogyan működik. Félek azonban, hogy sajnos nem láthatom, hiszen NÉ laboratóriuma itthon megközelíthetetlen (névjegyén is csak postafiókszám szerepel). Nyilván a NASA és a NATO nem engedi, hogy címe publikus legyen. Ennek okán gyanítom azt is, hiába írnánk a fenti cégeknek, minden bizonnyal válaszul vagy azt kapnánk, hogy NÉ-t nem is ismerik, vagy azt, hogy nem tartják vele a kapcsolatot. Hiszen te is tudod, barátom, még a SZU-ban és az USA-ban szerzett tapasztalataid alapján, mit jelent a konspiráció. Pedig arra is borzasztóan kíváncsi lennék, hogyan működik az a berendezés (NÉ tett róla szerényen említést, hogy ilyen eszközt is kifejlesztett), amely ugyan magukat a 10 cm hullámhosszúságú gravitációs hullámokat nem, de azok interferenciáját (!) képes kimutatni. Elhiheted nekem, hogy létezik ez a berendezés, hiszen NÉ maga mondta, hogy működik.

De hiába a vágyakozás. Szomorú vagyok, mondhatni frusztrált, mivel az én kis földhözragadt szemléletem, csekély értelmem csak kísérleti bizonyítékok, józan modellfeltevésekből kiinduló, egzakt matematikai levezetések láttán nyugszik meg. Sajnos közvetlen munkatársaim is ilyen korlátoltak. Néha azzal vádolnak bennünket, fizikusokat, hogy a világméretű olajmaffiának dolgozunk. Emlékszel, nyáron számoltam be neked arról a kínos jelenetről, amikor egy temesvári kollégának fejére olvasták ezt a vádat egy népszerű előadást követően. Fel is szólították, hagyná abba eddigi, tévtanokon alapuló, látszatsikerekre vezető munkásságát és tanuljon a NÉ-től, talán még nem késő.

Kérünk tehát, segíts, talán még nem késő számunkra sem az átállás, bár ...ki tudja. Kérlek, ismeretségeidet, összeköttetéseidet kihasználva intézd el, hogy kapjunk engedélyt NÉ magyarországi laboratóriumába beléphetni. Azt már kérni is alig merem, lenne-e mód arra, hogy magunk is mérhessünk, esetleg egy-két hétig a laboratórium levegőjét szíva megismerhessük az ott folyó munkát.

Kérlek erre azért is, mert a mi „ortodox", rosszul kondicionált agyunknak nem sok az esélye arra, hogy teljesen más metodikára áttérve még sikerélményekhez juthassunk, de legalább NÉ közvetítői lehetnénk. Te tudod a legjobban, milyen fontosnak érzem, hogy hallgatóink, a jövő mérnökei a lehető legfrissebb tudást, legjobb módszereket sajátítsák el, hiszen - hadd legyek fellengzős -ők a jövőnk. Mennyire sajnálom őket, hogy csak ritkán, ha egyáltalán találkozhatnak vele. Még szerencse, hogy jó öreg alma materemben időnként módja van NÉ-nek végtelen tudását, sajátos gondolkodásmódját megosztani velük. Hiszen mindannyiunk előtt világos, hogy a jövő műszaki értelmisége nem lehet meg e tudás nélkül. Szegény tanítványaim azonban csak ritkán jutnak el előadásaira, jobbára csak a könyvéből tanulnak, így azonban nehezen tudják követni a gondolatmenetet. Magam viszont kérdéseikre nem tudok válaszolni, mert én még egy másfajta (analizáló, kísérletező) gondolkodásmódot szoktam meg. Ebben, remélem, nagyot segítene, ha NÉ laborjában tölthetnénk pár hetet.

Gondolom, levelem olvastán te is szeretnéd megismerni NÉ-t (ez egyúttal nem túl kis orrod előtt húzott mézesmadzag is). Intézd tehát lehetőség szerint úgy, hogy szokásos látogatásodkor ne csak a mi laborunkban töltsd idődet, de tarts velünk a „postafiókba" (egyelőre így hivjuk - cím híján — NÉ laboratóriumát).

Remélem, a gyerekek jól vannak és Chelsea egyre jobban tud magyarul. Bizonyára reklamáltatok már, miért csak Clinton lánya lett a focicsapat tiszteletbeli tagja, feleségedet miért hagyták ki.

Reménykedve várjuk válaszodat. Addig is szeretettel üdvözöl

Erzsi

P. S.: Valamennyi kollégám kéri, adjam át üdvözletüket és várják jöveteledet.