PONORI THEWREWK AURÉL

Szemben Dänikennel - Dänikennel szemben

Több mint 20 éve írtam az első Dänikent bíráló cikket (Élet és Tudomány, 1972. IX. 29-ei sz.: A jövő emlékei?). Azóta is élénken figyeltem kutatói-írói tevékenységét, amely részben összefügg ismeretterjesztői és tudománytörténettel kapcsolatos hivatásommal. így természetes, hogy jelen voltam a budapesti, 1988. augusztusi sajtófogadáson. Itt kérdeztem meg tőle, hogy miért írta könyvében és mutatta be A jövő emlékei c. filmjében a Tutanhamon-sírt úgy, mint amelynek mennyezetén nem látható koromnyom, tehát a sírkamra falainak kifestői nem használhattak fáklyát vagy olajmécsest a világításhoz. Én ugyanis szintén jártam abban a sírban, és a saját szememmel láttam koromnyomokat a mennyezeten. Erről már a sír feltárója, Howard Carter is megemlékezett magyarra is lefordított könyvében (H. Carter: Tuth-ankh-Amen koporsója és múmiája. Franklin-Társulat, Budapest, é. n. 44. old.: „Érdekes megjegyezni, hogy a mennyezet északkeleti szögletében olajlámpától vagy fáklyától eredő füstnyom látható." Néhány kisebbet Carter nem említett. Azóta a legnagyobbat ugyan igyekeztek eltávolítani, de néhány még jól láthatóan megmaradt.)

Däniken mosolyogva válaszolta, hogy ezt nem ő írta, hanem csak a rendező tette be a filmbe, mert annyira tetszett neki a gondolat.

Minthogy már nem emlékeztem jól az ő 20 évvel ezelőtt, 1968-ban megjelent, Erinnerungen an die Zukunft c. könyvének minden kijelentésére, otthon elővettem, és íme! A 120. oldalon ezt olvasom a Kheopsz-piramissal (is) foglalkozó fejezetében: „Weder hier noch in den Felsengrabern im Tal der Könige wurden Fackeln oder etwas Áhnliches benutzt: es gibt keine geschwarzten Decken oder Wande oder auch nurgeringste Hinweise darauf, daß solche Spuren entfernt worden waren." (Sem itt, sem a Királyok-völgyében nem használtak fáklyát vagy hasonlót: nincs megfeketedett mennyezet vagy fal, vagy csak a legcsekélyebb utalás arra, hogy ilyen nyomokat eltávolítottak volna.)

Így bizonyította be számomra Däniken, hogy nem meggyőződéses ismertetője eszméinek, hanem tudatos félrevezetője olvasóinak, az emberiségnek. Vagy szépítés nélkül: mint akkor szemtől szembe nekem, másnak is, mindenkinek hazudik.