A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
FOLYÓIRATA

Megindította 1869-ben
SZILY KÁLMÁN
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Magyar Örökség-díjas folyóirat

Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával
 
Főszerkesztő:
Gózon Ákos
 
Szerkesztőség:
1088 Bródy Sándor u. 16.
Telefon: 327 8960, 327 8961, 327 8962
Fax: 327 8969
Levélcím: 1431 Budapest, Pf. 176
E-mail: termvil@titnet.hu
 
Felelős kiadó:
PIRÓTH ESZTER
A TIT Szövetségi Iroda
igazgatója
 
Kiadja:
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Bródy Sándor u. 16.
Telefon: 483 2540, 327 8900

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben.

INDEX 25 807
HU ISSN 0040-3717

Elektronikus változat:

HU ISSN 1417-393X
 
A korábbi lapszámok megvásárolhatók:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. 
Tel.: 327 8950 , fax: 327 8969
e-mail: titlap@telc.hu
Régebbi lapszámainkat kérésre 
előre utalással vagy postai utánvéttel is megrendelhetik.
 
Előfizethető:
Magyar Posta Zrt. 
Hírlap Igazgatóság
1900 Budapest
06-1-767-8262 
hirlapelofizetes@posta.hu

https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/informacio- tudomany-technika/termeszet-vilaga/prodB068796.html

Előfizetési díj: 8040 Ft/év
Árusításban megvásárolható: a Lapker Rt. árusítóhelyein
A lapszámok ára: 780 Ft, 
éves előfizetés esetén: 670 Ft